Please choose Language or Country
or

Parkovanie v rakúskych mestách

Doba parkovania v tzv. zónach skráteného parkovania - Kurzparkzonen ("modré zóny") môže trvať – v závislosti od zóny: niekde max. 30 a inde do 2 hodín parkovania a tento údaj je vyznačený na začiatku príslušnej zóny. Nie je nutné ani obvyklé, že by sa identické označenie opakovalo na každej križovatke zóny.
Bezplatné zóny skráteného parkovania: nutne potrebujete parkovacie „hodiny“ z papiera, ktoré predávajú v trafikách.

Spoplatnené zóny: v niektorých mestách (napr. vo Viedni) je povinné zakúpiť si, vyplniť a nechať vo vozidle parkovací lístok -Parkschein, (predáva sa o.i. na čerpacích staniciach a v trafikách, v mnohých mestečkách sú v prevádzke parkovacie automaty. V celom 1., 4. až 9. a v 20. okrese Viedne, ale i v niektorých častiach 2., 3. a 15. viedenského okresu sú zavedené Kurzparkzonen, teda oblasti, kde je povolené iba krátkodobé parkovanie – tieto zóny však nie sú mimoriadne vyznačené.

Obmedzenia platia od pondelka do piatku, vždy od 9.00 do 22.00 hod.

V niektorých mestách (napr. Viedeň, Tulln, Krems, Bludenz) sa používajú elektronické alternatívy parkovacích lístkov. Parkovanie alebo registrácia v zónach skráteného parkovania sa aktivizuje  prostredníctvom mobilu a odoslania SMS alebo telefonickým hovorom (parkovací telefón). Upozornenie! Jednotlivé mestá nemajú jednotné predpisy o využívaní elektronických spôsoboch parkovania!

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.