Please choose Language or Country
or

Všeobecné informácie o cestnej premávke

Rakúsko má výborne dobudovanú sieť diaľnic a ich napojenia na rýchle i okresné komunikácie, nadväzujúce na sieť susediacich štátov. Všetky hraničné prechody (diaľničné i nediaľničné) sú prejazdné bez časového obmedzenia.
Pravidlá cestnej premávky a dopravné značky sú identické s všeobecnými predpismi, platnými v ostatných európskych krajinách. Upozornenie! Všetky rakúske diaľnice a hlavné cesty sú spoplatnené!

Predpisy pre nákladnú dopravu
Pri prejazde hraničných prechodov nepotrebujú vozidlá colné dokumenty.
Vodičské preukazy vydané a platné v zahraničí oprávňujú držiteľa na jazdu v Rakúsku po dobu jedného roka od príchodu a preukazy zo štátov spoločného hospodárskeho priestoru a členských štátov EÚ nepodliehajú v Rakúsku nostrifikácii. V prípade, že s domovskou krajinou neplatí dohoda o vzájomnom uznávaní vodičských preukazov, potrebujú vodiči z tretích štátov medzinárodný vodičský preukaz. V prípade, že dohoda existuje, postačuje úradný preklad národného vodičského preukazu (informácie o tejto povinnosti poskytujú národné automobilové kluby resp. rakúske AMK ÖAMTC alebo ARBÖ).

Zahraničné motorové vozidlá majú povinnosť upevniť si na zadnú časť medzinárodné označenie domovského štátu, v ktorom sú registrované. Okrem pohonných látok v nádrži vozidla môžete viezť vo vozidle bez poplatku rezervnú zásobu phm v kanistri, o objeme max.10 litrov. Vodiči z nečlenských krajín EÚ smú svoje vozidlo, registrované vo svojej domovskej krajine na území spoločného hospodárskeho priestoru a Rakúska používať na súkromné účely - bez poplatku a formalít  - po dobu 6 mesiacov. Osobné motorové vozidlo sú po uplynutí tejto lehoty povinní vyviezť v pôvodnom stave do krajiny jeho registrácie.

Obmedzenia rýchlosti
Najvyššie povolené rýchlosti (ak dopravné značenie neprikazuje obmedzenie):

Pre osobné motorové vozidlá a motocykle:
·          mimo diaľnic a obcí: 100 km/h
·          na diaľniciach: 130 km/h
·          v obciach: - medzi tabuľami vjazdu a výjazdu z obce: 50 km/hpre  

Cestovné vozidlo s hmotnosťou do 3.500 kg:
·          v obciach 50 km/h
·          mimo diaľnic a obcí 100 km/h
·          na diaľniciach 130 km/hpre osobné mot.  

Vozidlá s ľahkým prívesom (do 750 kg), platí pre súpravy s max. povolenou
celkovou hmotnosťou súpravy do 3,5 t:
·          v obciach 50 km/h
·          na diaľniciach a mimo diaľnic a obcí: 100 km/hpre osobné mot.  

Vozidlá s prívesom o hmotnosti nad 750 kg (povolená hmotnosťou súpravy,
t.j. ťažného vozidla + prívesu =  max. 3,5 t):
·          v obciach 50 km/h
·          mimo diaľnic a obcí: 80 km/h
·          na diaľniciach: 100 km/h 

Autobusy:
·          v obciach 50 km/h
·          mimo diaľnic a obcí 80 km/h
·          na diaľniciach 100 km/h (na niektorých diaľniciach platí medzi 22.00 h a  5.00 h rannou platí obmedzenie rýchlosti = 90 km/h). 

Povinnosť signálnej vesty vo vozidle
Na rakúskych cestách mimo obce je vodič povinný mať vo vozidle signálnu vestu. To znamená, že je povinný viezť vo vozidle minimálne jednu signálnu vestu s reflexnými znakmi a túto si v prípade poruchy alebo nehody musí obliecť. Vestu je povinná nosiť i každá ďalšia osoba, ktorá z vozidla vystúpi, takže v prípade porušenia tohto ustanovenia je možné pokutovať každého člena posádky bez vesty. Pri kontrole orgánmi rakúskej polície je vodič povinný vybavenie vozidla reflexnou vestou preukázať.

Deti v automobiloch
Deti mladšie ako 14 rokov, ktorých výška nepresahuje 150 cm, sa smú prepravovať vo vozidle iba v detskej sedačke. V osobných mot. vozidlách a vozidlách s viacerým počtom sedadiel (i v tzv. minibusoch) sa smie na sedadle pre 1 osobu prepravovať iba 1 dieťa, pričom musí mať veku a vzrastu zodpovedajúce zaistenú bezpečnosť.

Alkohol a vodič
Hranica obsahu alkoholu max. 0,5 promile! V prípade jej prekročenia nasleduje nielen peňažná pokuta ale za určitých okolností i odňatie vodičského preukazu.

Bezpečnostné pásy sú povinnosťou
V Rakúsku je zásadnou povinnosťou upútanie sa bezpečnostným pásom..

Telefonovanie vo vozidle
Vodič smie počas jazdy telefonovať iba v prípade, že má nainštalované používa zariadenie na hlasný odposluch. Zariadenie musí však umožňovať obsluhu prvkov na prijatie a ukončenie hovoru jednou rukou a nesmie odpútavať pozornosť vodiča pri riadení vozidla.

Povinnosť zimnej výbavy pre vodičov osobných motorových vozidiel
V dobe od 1. novembra do 15. apríla sa povoľuje prevádzka osobných motorových vozidiel na zimných cestách iba v prípade, že majú na všetkých štyroch kolesách obuté zimné pneumatiky alebo ak si to okolnosti vyžadujú, snehové reťaze aspoň na oboch kolesách poháňanej nápravy.

Predpisy pre motorkárov
Vodiči jednostopých vozidiel sú povinní nosiť ochranné helmy a vzťahuje sa na ne povinnosť diaľničnej nálepky.
Vodiči motoriek sú povinní jazdiť i počas denného svetla so zapnutým stretávacím svetlom.

Pohonné hmoty
V Rakúsku sa na všetkých čerpacích staniciach predáva bezolovnatý Normalbenzin ( 91 oktánový), Euro-Super (bezolovnatý 95 oktánový benzín) a Super Plus (bezolovnatý 98 oktánový). Predaj benzínu s obsahom olova je v Rakúsku zakázaný. Pre vozidlá bez katalyzátora sa však na čerpacích staniciach dá zakúpiť príslušná prímes (aditív).

Nehody, poruchy
Nehody s poškodením zdravia osôb je povinné hlásiť polícii; v prípade materiálnych škôd iba v prípade, že nie je možné preukázať identitu. ÖAMTC a ARBÖ vykonávajú časovo neobmedzenú pohotovosť a o ich pomoc môže požiadať každý vodič  (pre nečlenov sa spoplatňuje). Od 1. mája 2005 platí v Rakúsku povinnosť obliecť si pri vystúpení z vozidla signálne vesty.

Dopravné spravodajstvo
Správy o stave dopravy z celého územia Rakúska a hlavných hraničných napojení do susedných štátov hlási pre všetkých vodičov v polhodinových intervaloch rozhlasová stanica Ö3. V prípade, že nastane akútne nebezpečná situácia – napr. automobil jazdiaci v protismere – preruší stanica vysielanie a prepojí varovné spravodajstvo zároveň na všetky ostatné rozhlasové vysielače rakúskeho rozhlasu v rámci ORF a vodičov na daný stav bezodkladne upozorní.
Svoje upozornenia na problémy v cestnej premávke môžete bez ohľadu na dennú a nočnú hodinu oznamovať na bezplatnú tel. linku 0800 600 601 (zadarmo na území celého Rakúska). Na spoplatňovanom čísle služieb pre motoristov 0900 600 600 sa dozviete aktuálne spravodajstvo z ciest. Novinkou je dotaz prostredníctvom SMS z mobilu. Po odoslaní SMS na číslo 0900 600 601 v tvare  otáznik a skratka rakúskej spolkovej krajiny alebo komunikácie, ktorej sa dotaz týka, dostanete bezodkladne SMS-odpoveď.

Odporúčanie redakcie: Parkovanie v rakúskych mestách

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.