Please choose Language or Country
or

Príroda a klíma

Medzi rovinatou stepnou krajinou Panónskej nížiny na východe a vysokohorskými alpskými regiónmi na západe ležia lesnaté a pahorkovité oblasti, močariská a jazernaté kraje až po stredomorsky pôsobiace krajinné oblasti na juhu.

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.