Please choose Language or Country
or

Tradície a remeslá

V Rakúsku sa staré zvyky a obyčaje udržiavajú rozličným spôsobom. Ľudové remeslá a kultúra remesiel sú jedinečným kultúrnym dedičstvom Rakúska, vyzdvihované remeselnícke výrobky svedčia o vysokej kvalite.

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.