Please choose Language or Country
or

Ťažba soli v Halleine

V Halleine pri Salzburgu sa dá navštíviť jedna z najstarších soľných baní na svete. Soľ z nej zabezpečila prežitie ľudí, priniesla bohatstvo arcibiskupom a mesto Salzburg jej vďačí za dnešnú okázalú krásu.
Lovci a zberači objavili pramene s obsahom soli ako prví – a už Kelti začali s jej podpovrchovou ťažbou. Soľ umožňovala vytváranie zásob potravy a prinášala do jedla chuť. Lukratívny obchod so soľou neskôr prevzali do vlastných rúk územní správcovia Salzburgu – arcibiskupi. a zo zisku financovali výstavbu svojho mesta na nádherné barokové rezidenčné sídlo.

Od roku 1994 sa stali štôlne v Hallein náučným múzeom. Hoci Rakúsko naďalej čerpá soľ z tohto zdroja – hoci na inom mieste - v Altaussee -  tu sa doposiaľ zachoval poklad: nálezisko kamennej soli,  ktoré tu pred 250 mil. rokov zanechalo praveké more.
 
V Hallein sa na výlet do minulosti – teda do štôlní banského múzea fára pohodlným  bánskym huntom. Sprievodcami sú skúsení baníci zo soľnej bane. Po odbornom výklade nasleduje plavba cez podzemnú rieku na plti a napokon šmykľavé dobrodružstvo – zostup banskou šmykľávkou. Aby nedošlo ku poklesu pôdy nad baňou, je systém štôlní naďalej neustále ošetrovaný. Z celkovo 65 km štôlní, navrstvených na 21 horizontoch – ako sa nazývajú podzemné poschodia bane - je podnes prechodných 12 km.

Hrdosť baníkov z bane Dürrnberg a ich  prepojenosť so svetom v hĺbkach sa dá cítiť v každom ich slove. Ale hlavne pri ich predstavení šabľového tanca (Schwerttanz):  Oblečení do stavovskej rovnošati, v čižmách a so šabľou v ruke ho tancujú halleinskí  haviari ho už od roku 1586.  Nosenie šabľe im ako privilégium prináleží zo zákona z roku 1405. Tanec skupiny 80 haviarov trvá cca jednu hodinu a symbolizuje rôzne  „udalosti v podzemí“. Práve preto sa odohrávajú vo svite fakieľ a za sprievodu banskej kapely.


Soľné svety Hallein
Keltská dedina
Dürrnbergský šabľový tanec
Keltské múzeum Hallein

Ťažba soli v Halleine

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.