Please choose Language or Country
or

Jódlovačky v Štajersku

Hlasné ako výkrik a zároveň melodické ako pieseň – také sú prejavy jódlerov zo Štajerska. Hlasový prejav, založený na zvukomalebných slabikách fascinuje svet a nabáda záujemcov k vlastným pokusom o jódlovanie.
Håi-hudiridi-dia-hudirididia-håidladi-Ålm! V roku 1893 vyšla verejná výzva na zbierku štajerských jódlov a pastierskych piesní (Jodler a Jauchzer). Prihlásiť sa mal každý, kto dokázal prispieť. Ohlas na výzvu bol ohromujúci – a prispel k objaveniu pokladu kultúry života roľníkov. Otvoril sa roh hojnosti – archaickej a zároveň umeleckej rakúskej muzikality, ktorá ovplyvnila skladateľskú tvorbu velikánov doby, o.i. aj Gustava Mahlera, Richarda Straussa a Ernsta Kreneka.

Jódlovanie je jednou z najstarších foriem komunikácie vôbec – a pravdepodobne aj najhlučnejšou, ktorá sa dá dosiahnuť ľudským hlasom. Pojmy ako Almschrei  (výkrik z pasienka) alebo Viehruf (zvolávanie dobytka) charakterizujú ich dorozumievaciu funkciu v horách, medzi roľníckymi dvormi, zo salaša na salaš a  dolinou.  Plynulým striedaním hlasu z hrude a hrdla a pravidelne sa opakujúcim „I“, ktoré vyznieva mimoriadne prenikavo, sa nesie hlas jódlera na veľké vzdialenosti. Upozorňuje adresáta, aby odpovedal.  Na takýto spevavý pokrik reaguje dobytok aspoň pohybom hlavy a rozozvučí tak spiežovec, ktorý sa mu voľne hojdá na krku. Tak sa dozvedia pastieri a senneri (salašníci) i v hmle o tom, kde sa stádo nachádza.

Viachlasné jódlovanie vyvoláva doslova zimomriavky. Speváci stoja v kruhu, jeden z nich nadhodí nahlas a jasne tému a ostatné hlasy sa pridávajú. Slabikami a tónmi,  ktoré navzájom súperia a hlavnými melódiami, kolísajúcimi po stupnici zhora nadol. Záverečnému akordu predchádza naposledy tón, stúpajúci do výšok, do čistej radosti z výskania a radosti z výšok horského pasienka a mnohí jódleri končia napokon pri tomto slove. Je to mocný vysoký spev, s hlasom klesajúcim do hĺbky. Pri jódlovaní dochádza k vibráciám tela s priam meditatívnym uvoľňujúcim  súzvukom. Noty sa pri ňom využívajú iba podporne. Pri tomto speve a vyvolávaní je dôležitá ochota počúvať sa navzájom a otvoriť sa. Jódlovať dokáže každý, kto si trúfne prejaviť sa nahlas a z plného hrdla - a vzápätí vnútorne stíšiť.

Kurz jódlovania v hostinci Köbl - Jodelkurs im Gasthaus Kölbl
Spevník štajerských ľudových piesní - Steirisches Volksliedwerk
Spevník rakúskych ľudových piesní - Österreichisches Volksliedwerk

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.