Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Rakouské cyklostezky: Úspěšná cesta mezi hvězdy

Rekreační cykloturistika podél rakouských vodních toků oceněna nejvyššími známkami prestižního cykloklubu ADFC. V pravém slova smyslu „sáhla po hvězdách“ marketingová platforma „Cyklostezky v Rakousku“.

Cyklostezka Alpe Adria Radweg v Korutanech © Kärnten Werbung / Gerdl
Sdružení pěti nejvýznamnějších rakouských dálkových cyklostezek se podrobilo přísnému certifikačnímu programu „Všeobecného německého cykloklubu“ (ADFC). Pět z testovaných cyklostezek obdrželo velmi dobré 4* hodnocení, cyklostezka kolem Neziderského jezera pak dokonce nejvyšší 5* známku. Navzdory nejrůznějším typům krajiny, kterými cyklostezky vedou, mají všechny oceněné jedno společné: cykloturistiku plnou pohody podél vody.

Rakouské vodstvo, to je 100.000 kilometrů vodních toků, od divokých bystřin až po evropské veletoky a více než 2.000 křišťálově průzračných jezer o ploše přesahující jeden hektar. Cyklostezky vedoucí podél vody najdeme od vysokohorských oblastí na západě přes předalpskou pahorkatinu na jihu a centrální část země až po Uherskou nížinu na východě. Umožňují cyklistům příjemnou a nerušenou jízdu krásnou přírodou.

Marketingová organizace "Radtouren in Österreich" - "Cyklostezky v Rakousku" reprezentuje 14 špičkových rakouských cyklostezek. Jsou většinou pojmenovány podle vodního toku, který doprovázejí a některé jejich úseky překračují hranice zemí. Podstatnou součástí turistického marketingu je zážitková turistika s ohledem na ochranu životního prostředí. Inspirativní přestávky v jízdě, spojené s návštěvou kulturních pamětihodností, krátké odbočky za romantickými dojmy z přírody, příjemná a smysluplná kombinace jízdy na kole s použitím železnice nebo lodi jsou vítaným doplňkem cyklistické aktivity u řek a jezer. Zapomenout nesmíme ani na vyhlášené speciality rakouské kuchyně, které dodají sportovcům lahodnou formou potřebnou energii!

Ředitel "Cyklostezek v Rakousku" Philipp Außerweger spatřuje kromě úprav a další výstavby cyklostezek pro domácí i zahraniční hosty prioritu také v soustavné kontrole kvality. „Atraktivní krajina dnes již sama o sobě zdaleka nestačí. Abychom mohli nabízet cykloturistiku na nejvyšší úrovni, je nutné podrobovat stav cyklostezek stejně jako turistickou infrastrukturu a marketing stálé kontrole kvality“.

Hodnocení cyklostezek proběhlo podle osvědčených a náročných kritérií  ADFC. Výsledek se projevil.  Odpovědní činitelé v cyklistických destinacích získali další motivaci a potvrzení správnosti své práce.

 

Další informace:
Cyklostezky v Rakousku - Radtouren in Österreich
Tel: +43/732/22 10 22
E-Mail: info@radtouren.at
Informace pro média: philipp.ausserweger@lto.at
Internet: www.radtouren.at

 Níže si můžete stáhnout tiskovou zprávu v plném rozsahu ve formátu .doc a obrázky v tiskové kvalitě.