Please choose Language or Country
or

Dějiny Rakouska

Dějiny Rakouska jsou, obdobně jako dějiny většiny evropských zemí, plné změn a zvratů. Přesto se napříč staletími utvrzovaly jednotlivé elementy rakouského charakteru. Především sklon k požitkům, kráse, kultivovanosti tu působil jako stabilní hnací síla.

Dějiny Rakouska

Brána Heidentor v Carnuntum, Dolní Rakousko © Österreich Werbung, Diejun Brána Heidentor v Carnuntum, Dolní Rakousko © Österreich Werbung, Diejun

Pravěk a starověk

Již ve starší době kamenné (zhruba do roku 8.000 př.n.l.) je území dnešního Rakouska, úrodné údolí Dunaje a alpská údolí, osídleno.
čtěte více zde
Listina Ostarrichi © Österreich Werbung / Trumler Listina Ostarrichi © Österreich Werbung / Trumler

Od Ostarrichi po Österreich

Na počátku stěhování národů římský vliv v podunajských zemích slábne. Od 6. století osídlují zemi Bavoři. Aby zastavil další pronikání Slovanů a Avarů, zřizuje francký panovník Karel Veliký kolem roku 800 n.l. pohraniční marku na území dnešního Dolního Rakouska.
více o počátcích rakouských dějin
Rudolfova koruna v Klenotnici/Hofburg © Österreich Werbung / Lammerhuber Rudolfova koruna v Klenotnici/Hofburg © Österreich Werbung / Lammerhuber

Počátky panování Habsburků

O více než 100 let později nastupuje vládu král Rudolf I. – jako první panovník z habsburské dynastie, která od té doby po téměř 650 let řídí osudy země.
vláda Habsburků
Pomník Johanna Strausse, Vídeň © Österreich Werbung/Diejun Pomník Johanna Strausse, Vídeň © Österreich Werbung/Diejun

Od biedermeieru k secesi

Na konci této epochy číhá opět revoluce: roku 1848 se občané vzbouří, vládu přebírá císař František Josef I. spolu se svou chotí Alžbětou, legendární "Sisi", až do dnešních dnů stále vytváří obraz rakouského císařství.
od biedermeieru až po secesi
Parlament ve Vídni © Österreich Werbung/ Popp Parlament ve Vídni © Österreich Werbung/ Popp

20.století

Napětí v mnohonárodnostním státě vrcholí roku 1914 vražedným atentátem na rakouského následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda v Sarajevu, který se stává spouštěcím momentem první světové války.
rakoouské dějiny 20. století

Nebyly nalezeny žádné výsledky!

copyrights obrázků

Účelem dvou hlavních domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagace Rakouska jako prázdninové destinace.