Please choose Language or Country
or

Fauna a flóra

V Rakousku žije široké spektrum rostlinných a živočišných druhů, které jsou zčásti endemické, a proto přísně chráněné.

Fauna
V Rakousku převládá středoevropská fauna: srnčí a jelení zvěř, zajíci, bažanti, lišky, jezevci, kuny, koroptve. Alpské oblasti obývají kamzíci, svišti, orli a potravu na turistech loudí kavče žlutozobé. Typickou panonskou zvířenu zastupuje vodní ptactvo hnízdící v rákosovém pásu kolem Neziderského jezera (volavka, kolpík bílý, tenkozobec opačný, husa divoká atd.).

Již po několik let opět žije v Rakousku malá populace medvědů, která se zdržuje zejména v lesnatých jižních a centrálních částech rakouských Alp.

Flóra
Různorodý charakter krajiny a podnebí v Rakousku se projevuje v druhově rozmanitém rostlinstvu. Rakousko patří k nejlesnatějším zemím v Evropě. Charakteristický je zejména listnatý les (duby, buky) nebo smíšený les (buky, smrky), ve vyšších polohách smrky, modříny a limby.
Rozmanitá a pestrobarevná je  alpská flóra: protěž, hořec, hvozdík alpínský, pěnišník rezavý (známý Almrausch), vřes a mnoho dalších rostlin. Na severním okraji Alp dominují zelené pastviny, pro panonskou oblast jsou typické křoviny, smíšené listnaté lesy a stepní vřesoviště. Východně od Neziderského jezera se vyskytuje specifická stepní květena.
Rakouské národní parky, které se rozkládají na více než třech procentech rozlohy země, jsou ukázkou rozmanitosti krajiny a zčásti také jedinečných přírodních celků jako jsou např. pralesy nebo dešťové lesy.

copyrights obrázků

Účelem dvou hlavních domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagace Rakouska jako prázdninové destinace.