Please choose Language or Country
or
V Rakousku žije široké spektrum rostlinných a živočišných druhů, které jsou zčásti endemické, a proto přísně chráněné.

Fauna
V Rakousku převládá středoevropská fauna: srnčí a jelení zvěř, zajíci, bažanti, lišky, jezevci, kuny, koroptve. Alpské oblasti obývají kamzíci, svišti, orli a potravu na turistech loudí kavče žlutozobé. Typickou panonskou zvířenu zastupuje vodní ptactvo hnízdící v rákosovém pásu kolem Neziderského jezera (volavka, kolpík bílý, tenkozobec opačný, husa divoká atd.).

Již po několik let opět žije v Rakousku malá populace medvědů, která se zdržuje zejména v lesnatých jižních a centrálních částech rakouských Alp.

Flóra
Různorodý charakter krajiny a podnebí v Rakousku se projevuje v druhově rozmanitém rostlinstvu. Rakousko patří k nejlesnatějším zemím v Evropě. Charakteristický je zejména listnatý les (duby, buky) nebo smíšený les (buky, smrky), ve vyšších polohách smrky, modříny a limby.
Rozmanitá a pestrobarevná je  alpská flóra: protěž, hořec, hvozdík alpínský, pěnišník rezavý (známý Almrausch), vřes a mnoho dalších rostlin. Na severním okraji Alp dominují zelené pastviny, pro panonskou oblast jsou typické křoviny, smíšené listnaté lesy a stepní vřesoviště. Východně od Neziderského jezera se vyskytuje specifická stepní květena.
Rakouské národní parky, které se rozkládají na více než třech procentech rozlohy země, jsou ukázkou rozmanitosti krajiny a zčásti také jedinečných přírodních celků jako jsou např. pralesy nebo dešťové lesy.

image copyrights

The main purpose of the two main domains www.austria.info and www.austriatourism.com is the promotion of Austria as a holiday destination.