Navigáció Tartalom Ausztria címszavakban

Adatvédelem

Adatvédelem és használati feltételek

1. Általános információ
Österreich Werbung a domain neveken üzemelteti a www.austria.info ill. austriatourism.com weboldalt, melyek elsődleges célja Ausztria, mint idegenforgalmi célpont reklámozása. Továbbiakban az austria.info alatt minden olyan weboldalt értünk, mely annak vagy minden más odamutató URL megadásával elérhető. Az austriatourism.com alatt minden olyan weboldalt értünk, mely annak vagy minden más odamutató URL megadásával elérhető. Kérjük a médiahasználókat, hogy figyelmesen olvassák el az alábbi használati feltételeket és a további jogi tartalmú szövegeket. Az austria.info ill. austriatourism.com weblapok használatának minden esetben előfeltétele, hogy a médiahasználó elfogadja az alábbi használati feltételeket és egyéb jogi tartalmú szövegeket (pl. adatvédelmi nyilatkozat, szerzői jogi nyilatkozat, Linking&Framing). A weboldal használata azt jelenti, hogy médiahasználó elfogadja a használati feltételeket és egyéb jogi tartalmú szövegeket. Ha médiahasználó nem fogadja el a használati feltételeket, az austria.info ill. austriatourism.com weblap további használata az adott médiahasználó számára nem engedélyezett. Amennyiben médiahasználó megszegi az alábbi használati feltételek vagy egyéb jogi tartalmú szövegek egy vagy minden rendelkezését, haladéktalanul és automatikusan visszavonjuk a weboldal használatára vonatkozó jogosultságot. A rendelkezések megszegése esetén Österreich Werbung jogosult az érintett médiahasználóval vagy médiahasználókkal szemben fennálló igényeket (pl. szavatossági, ill. kártérítési igényeket) érvényesíteni.

2. Szerzői jog
Az austria.info ill. austriatourism.com weboldal kizárólag tájékoztató jelleggel, magán-, vagy hivatalos célra használható. Az austria.info ill. austriatourism.com weboldalon elhelyezett tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. Ez független attól, hogy a tartalmakat díj ellenében vagy díjmentesen kínálják. A díj ellenében nyújtott tartalmak (pl. tanulmányok letöltése díj ellenében) esetében külön rendelkezések határozzák meg, hogy ez a többi használati jog milyen mértékben érinti. Bármely sokszorosításhoz, terjesztéshez, bérbeadáshoz, kölcsönzéshez, nyilvános elérhetőséghez vagy bármiféle más használathoz Österreich Werbung kifejezett írásos hozzájárulása szükséges, a hozzájárulás hiánya esetén fenti tevékenység végzése kifejezetten tilos. Kivételt képez, ha egy külön rendelkezés ettől kifejezetten eltérően rendelkezik. Fenti rendelkezés megszegésének különösen védjegyekre, szerzői jogokra és versenyre vonatkozó jogi következményei lehetnek. Österreich Werbung az austria.info ill. austriatourism.com weboldalon elhelyezett tartalmakra kifejezetten fenntartja magának a szerzői jogokat és az abból eredő használati jogokat (felhasználási jogok és felhasználási jogok engedélyezése). Kérjük a médiahasználókat, hogy olvassák el a Copyright-Statement fejezetet is.

3. Adatvédelem
Österreich Werbung kiemelt hangsúlyt fektet a személyes adatok gondos kezelésére. Ezért Österreich Werbung adatvédelmi politikája az adattitok megőrzésének alapelvét követi és kiemelten kezeli a személyes adatok védelmét. Kérjük a médiahasználókat, hogy olvassák el az adatvédelmi rendelkezéseket is.

4. Szavatosság
Österreich Werbung nem garantálhatja, hogy az austria.info ill. austriatourism.com weboldal mindig és mindenkor elérhető legyen. Műszaki hiba és / vagy karbantartási munkák, ill. egyéb körülmények (pl. weboldal megújítása) miatt előfordulhat, hogy az austria.info ill. austriatourism.com weboldal átmenetileg vagy hosszabb ideig nem elérhető. Österreich Werbung nem vállal felelősséget az austria.info ill. austriatourism.com weboldal meghatározott rendelkezésre állásáért ill. elérhetőségéért. Az austria.info ill. austriatourism.com weboldalon ajánlott tartalmak helyességéért, hiánytalanságáért, tárgyilagosságáért és aktualitásáért Österreich Werbung nem vállal felelősséget. Ugyanez vonatkozik a weboldalon ajánlott termékekre és szolgáltatásokra, azok leírására és árral kapcsolatos adataira. Österreich Werbung előzetes értesítés nélkül bármikor jogosult a weboldal egészét és a weboldalon bemutatott tartalmakra vonatkozó változtatást, módosítást végezni, a tartalmakat törölni.

5. Felelősség
Österreich Werbung ill. Österreich Werbunggal kapcsolatban lévő személyek ill. vállalkozások nem felelnek a hasonló károkért (pl. elmaradt nyereség, felesleges kiadások, adatvesztésből származó kár, elmaradt kereset, gazdagodási igény, jogi tanácsadással és szerződés létrehozásával kapcsolatos költségek). A felelősség kizárása különösen azokra a károkra vonatkozik, melyek a weboldal használata, a weboldal átmeneti vagy tartós használhatatlansága (Downtime), a weboldal, ill. a weboldalon elhelyezett tartalmak korlátozott elérése, a tartalmak hibás megjelenítése, az idegen tartalmak megjelenítése és az austria.info ill. austriatourism.com weboldalon megjelenő hivatkozások következtében keletkeztek.

Az austria.info ill. austriatourism.com weboldal ill. a tartalmak használata miatt bekövetkezett hardver- és / vagy szoftverhiba esetén Österreich Werbung semmiféle felelősséget nem vállal. Médiahasználó tudomásul veszi, hogy Österreich Werbung szolgáltatásait harmadik szolgáltató bevonásával nyújtja. Ezért a szolgáltatások rendelkezésre állása az idegen szolgáltatók műszaki ellátásától függ. Österreich Werbung semmiféle kötelezettséget nem vállal arra vonatkozóan, hogy biztosítja a nyújtott szolgáltatások folyamatosságát és azok folyamatos interneten keresztüli elérését. Médiahasználó tisztában van azzal, hogy Österreich Werbung nem befolyásolja az interneten keresztüli elérés lehetőségét, az adatátvitel sebességét és a hálózati kapcsolatok és hálózatok elérhetőségének rendelkezésre állását és stabilitását. Österreich Werbung jogosult a szolgáltatásokat belső okokra hivatkozással, karbantartási céllal méltányos időre megszakítani.

Különösen vis maior, sztrájk, munkáskizárás és hatósági rendelkezések és Österreich Werbung berendezésein végrehajtott műszaki módosítások és a megfelelő és továbbfejlesztett üzemhez szükséges egyéb intézkedések (pl. karbantartási munkák, javítások, stb.) miatt a szolgáltatások átmenetileg korlátozottan vehetők igénybe. Médiahasználó részére ebből semmiféle igény nem keletkezik, Österreich Werbung azonban mielőbb megszünteti a hibát. Médiahasználó csak saját kockázatára és költségére jogosult Österreich Werbung szolgáltatásait igénybe venni, ehhez kizárólag megfelelő műszaki berendezéseket, pl. számítógépet, modemet köteles használni. Médiahasználó továbbá köteles a szolgáltatásokat kizárólag a törvényi rendelkezések betartásával igénybe venni és különösen kerülni a szolgáltatások bármilyen rosszhiszemű igénybevételét. Ha a szolgáltatásokat díjmentesen nyújtják, Österreich Werbung bármikor jogosult előzetes értesítés után a szolgáltatásokat díj ellenében nyújtani. Díjmentes szolgáltatások nyújtására vonatkozó igény nem állhat fenn.

Österreich Werbung az internetes portálon médiahasználóknak különösen olyan szolgáltatásokat (esetleges információkat) nyújt, melyeket harmadik fél közvetít, készít, vagy más módon bocsát rendelkezésre. Österreich Werbung a lehetőségekhez képest törekszik arra, hogy az internetes portál üzemeltetésével ne sértse meg harmadik fél jogát, különösen, de nem kizárólagosan a szerzői, hasznosítási, védjegyekre vonatkozó vagy egyéb használati jogokat. Österreich Werbung azonban nem vállal felelősséget, hogy médiahasználók által igénybe vett szolgáltatások (esetleges információk) harmadik fél jogaitól mentesek, különösen, de nem kizárólagosan a szerzői, hasznosítási, védjegyekre vonatkozó vagy egyéb használati jogoktól. Az ebből keletkező károkra vonatkozó felelősség kizárt. Arra az esetre, ha Österreich Werbung a weboldalon ingyenes szoftver letöltést (pl. képernyőkímélőt) kínál, a szoftver működőképességéért semmiféle felelősséget nem vállal. Különösen a szoftver használatból származó esetleges (következmény)károkért (pl. operációs rendszer összeomlása) nem vállal felelősséget.

Österreich Werbung azon fáradozik, hogy a weboldalon megjelenő árakkal kapcsolatos adatok helyesek, hiánytalanok és aktuálisak legyenek. Mivel Österreich Werbung az árakkal kapcsolatos adatokat harmadik féltől kapja, nincs lehetősége az adatok helyességét ellenőrizni. Különösen az adatok vannak rendszeres változásnak kitéve. Österreich Werbung azonban nem vállal felelősséget azért, hogy a weboldalon megjelenő árakkal kapcsolatos adatok helyesek, hiánytalanok és aktuálisak.

Ez az egyetemleges felelősség kizárás a kismértékű gondatlanság miatt és vállalkozásokkal szemben durva hanyagság miatt érvényesített igényalaptól függetlenül érvényes. A felelősség kizárása egyaránt vonatkozik a szerződés szerinti és szerződésen kívüli igényekre.

6. Módosítások
Österreich Werbung bármikor jogosult a használati feltételeket és az egyéb jogi tartalmú szövegeket előzetes bejelentés nélkül bármilyen módon módosítani, megváltoztatni, ill. frissíteni. Jelen használati feltételek mindenkori változata kötelező jellegű. A módosítások figyelemmel kísérése érdekében az austria.info ill. austriatourism.com weboldal minden médiahasználója köteles jelen használati feltételeket és a hozzátartozó jogi szövegeket rendszeresen megtekinteni. Az austria.info ill. austriatourism.com weboldal minden médiahasználója kijelenti, hogy kifejezetten egyetért azzal, hogy a mindenkor érvényes változat akkor lesz aktív, ha a weboldalt ismét meglátogatja és kifejezetten nem ellentétes a használati feltételek és egyéb jogi tartalmú szövegek írásos aktuális változatával.

7. Hiperhivatkozások
Österreich Werbung nem vállal felelősséget a hivatkozott weboldalakért és azok tartalmáért. Az austria.info ill. austriatourism.com weboldalon rendelkezésre álló hivatkozások Österreich Werbung ingyenes szolgáltatása. Österreich Werbung nem befolyásolja a hivatkozott weboldal és azon ajánlott tartalmak kialakítását, ill. módosítását. Ha az austria.info ill. austriatourism.com hivatkozásai idegen tartalmakra mutatnak, ez nem jelenti a hivatkozott tartalmak értékelését. Ezen tartalmak helyességéért, hiánytalanságáért, tárgyilagosságáért és aktualitásáért Österreich Werbung különösen nem vállal felelősséget. Az austria.info ill. austriatourism.com weboldalra mutató hivatkozásokkal elérhető információk hozzáférésének biztosítása kizárólag médiahasználó felelőssége. Kérjük a médiahasználókat, hogy olvassák el a Linking és Framing rendelkezéseket is. Arra az esetre, ha médiahasználók azt tapasztalják, hogy egy hivatkozás jogilag problémás tartalmakra utal, azt kérjük, hogy a hivatkozásról értesítsék Österreich Werbungot e-mailben a [e-mail cím] címen, hogy szükség esetén mihamarabb eltávolíthassuk.

8. Jogi tartalmú szövegek
Az austria.info ill. austriatourism.com weboldalon megjelenő egyéb jogi tartalmú szövegek, melyekre jelen használati feltételekben utalunk, a használati feltételek elválaszthatatlan részét képezik, melyekre jelen használati feltételekben meghatározott rendelkezések vonatkoznak, amennyiben nem tartalmaznak speciális szabályozásokat. Speciális szabályozások állhatnak fenn pl. díj ellenében igénybe vehető tartalmakra vonatkozó használati jogok vonatkozásában.

9. Illetékes bíróság / Szerződés teljesítésének helye / Alkalmazandó jog
Vállalkozó médiahasználó esetén a vitás kérdések elbírálásában kizárólag az ügyben illetékes Wien első kerületi bíróság illetékes. Az osztrák fogyasztóvédelmi törvény szerint fogyasztónak számító médiahasználó esetén ez csak akkor érvényes, ha lakhelye, szokásos tartózkodási helye és munkahelye ugyanabban a kerületben van. Az igények és kötelezettségek teljesítési helye Österreich Werbung székhelye. Kizárólag az osztrák anyagi jog mérvadó az ENSZ vételi jog (CISG) és a nemzeti kollíziós jogi normák kizárásával.

10. Felmentő záradék / Egyebek
A használati feltételek egyes rendelkezéseinek semmissé vagy érvénytelenné válása nem érinti az egyéb rendelkezéseket, ebben az esetben azok az érvényes megállapodások érvényesek, melyek Österreich Werbung eredeti célkitűzéséhez a legközelebb állnak. Írásbeliségi követelmény esetén elegendő a faxon vagy e-mailben történő továbbítás.

11. Google Analytics
ÖW weboldalak használják a Google Inc. („Google”) Google Analytics webanalitikai szolgáltatását. A Google Analytics alkalmazásával az úgynevezett „Cookie-k” az Ön számítógépén tárolása kerülnek, ami lehetővé teszi a weboldal használatának elemzését. ÖW weboldalak Ön általi használatáról (IP-címét is beleértve) készített és a Google USA-ban található szerverére továbbított információkat a Google USA-ban található szervere tárolja. Google ezeket az információkat használja fel a weboldal használatának elemzéséhez, pl. a PageViews és látogatások név nélküli értékelése és grafikus ábrázolása. Österreich Werbung az adatokat kizárólag piackutatáshoz és a weboldal optimalizálásához használja fel. Google ezeket az információkat adott esetben akkor továbbítja harmadik fél részére, ha azt törvény írja elő, vagy az adatokat harmadik fél dolgozza fel Google megbízásából. Google Analytics szolgáltatásra vonatkozó részletes információk az interneten vagy a http://www.google.com/analytics címen találhatók.

Az adatvédelmet Österreich Werbung fontos témaként kezeli. Ezért használjuk az „_anonymizeIp()“ funkciót, mellyel az IP-címeket csak rövidített formában dolgozzuk fel és a közvetlen személyes hivatkozás kizárható. A jövőre vonatkozó adatgyűjtés és -tárolás mindenkor visszautasítható.
Kiegészítésként ajánljuk a Tracking funkció teljes kikapcsolásának lehetőségét is. Ehhez csak az „Deaktiválás” gombra kell kattintani. Ahhoz, hogy a visszautasítás tartós legyen, böngészőjének el kell fogadni a Cookie-kat.

 

Alternatív módon visszautasíthatja az adatgyűjtést a Google böngésző plugin alkalmazásával is.

Jelen weboldal az Analytics funkciókat remarketinghez, Google Display hálózaton szerzett impressziókról készített jelentéshez, DoubleClick Campaign Manager beépüléséhez, Google Analytics demográfiai jellemzők és érdeklődés szerinti teljesítéshez készített jelentésekhez használja fel. A Google Analytics a Display reklámhoz letiltható és Google Display hálózatban a megjelenés módosítható. Ehhez hívja elő a kijelző beállításokat a www.google.de/settings/ads címen.

A weboldal használatával kijelenti, hogy hozzájárul a Google által gyűjtött adatok fent ismertetett módon, nevezett céllal történő feldolgozásához.

12. Facebook Social pluginok alkalmazása
Internetes oldalunk használja a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA által üzemeletetett facebook.com közösségi hálózat („Facebook”) Social pluginjait. A plugin a Facebook logójáról (kék négyzetben elhelyezett fehér „f” betű, vagy a „felfelé mutató hüvelykujj”) vagy a „Facebook Social plugin” feliratról ismerhetők fel. A Facebook Social pluginok listája itt tekinthető meg: developers.facebook.com/plugins.
Ha előhívja egyik plugint tartalmazó internetes oldalunkat, a megfelelően konfigurált böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szervereivel. A plugin tartalmát a Facebook közvetlenül továbbítja az Ön böngészőjére és beágyazza a weboldalba. Ezért mi nem befolyásolhatjuk a Facebook által a plugin segítségével gyűjtött adatok terjedelmét, de ismereteink aktuális állapotának megfelelően tájékoztatjuk Önt:
A plugin beágyazásával a Facebook olyan információt kap, hogy Ön előhívta a megfelelő internetes oldalunkat. Ha bejelentkezett a Facebook fiókjába, a Facebook hozzárendeli látogatását a Facebook fiókjához. Ha kapcsolatba lép a pluginokkal, pl. működteti az „I Like” ill. „Tetszik” gombot vagy kommentárt fűz egyes eseményekhez, böngészője a megfelelő információt közvetlenül a Facebookhoz továbbítja, majd ott tárolja. Ha nem tagja a Facebook hálózatnak, a Facebook akkor is megszerezheti és tárolhatja az IP-címét.
A Facebook általi adatgyűjtés célját és terjedelmét, az adatok további feldolgozását és felhasználását és a vonatkozó jogokat és a magánszférája védelmének érdekében fennálló beállítási lehetőségeket Facebook adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza: www.facebook.com/policy.php.

Ha tagja a Facebook hálózatnak és nem szeretné, hogy a Facebook internetes oldalunkon keresztül adatokat gyűjtsön Önről és Facebook hálózaton tárolt adatokat Önnel összekapcsolja, internetes oldalunk meglátogatása előtt jelentkezzen ki a Facebook fiókjából. Nem elegendő egyszerűen bezárni az oldalt.
A Facebook-Social pluginokat blokkolhatja böngészőjének Add-ons kiegészítőjének, pl. a „Facebook Blocker” segítségével is.

13. Google +1
Internetes oldalunk használja a Google +1 közösségi hálózat Social pluginjait („Pluginok”). Ezt a funkciót a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States bocsátja rendelkezésre. Bár nincsenek pontos információink, de feltételezzük, hogy a Google ezzel adatgyűjtést végez, az adatokat automatikusan értékeli, amit mi, a weboldal üzemeltetője nem befolyásolhatunk. Ha nem szeretné, hogy adatait rögzítsék és egy Google fiókhoz kapcsolják, weboldalunk felkeresése előtt jelentkezzen ki a Google fiókjából. Ettől függetlenül valószínű, hogy IP-címét rögzítették és értékelésre továbbították az USA-ba.
További információk a Google utasításokat tartalmazó oldalán is találhatók: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html


Copyright-Statement

1. Saját tartalmakra vonatkozó szerzői jog
Az austria.info ill. austriatourism.com weboldalon megadott információkat (pl. szövegeket, grafikákat, videofilmeket és zeneszámokat, stb.) Österreich Werbung védjeggyel és / vagy szerzői joggal védi. Ezért tilos a weboldalt vagy annak egyes részeit letölteni, sokszorosítani és terjeszteni. Különösen a bármilyen formában történő sokszorosítás, terjesztés, bérbeadás, kölcsönzés, rendelkezésre bocsátás joga kizárólag Österreich Werbungot vagy harmadik felet illeti. Az iparjogvédelmi jogok megsértését jogi útra tereljük.

2. Idegen tartalmakra vonatkozó szerzői jog
Österreich Werbung az austria.info ill. austriatourism.com weboldalon olyan szolgáltatásokat üzemeltet, melyek idegen tartalmak (szövegek, grafikák, videofilmek és zeneszámok, logók) felhasználásával járnak (pl. hirdető partnerek tartalmai, együttműködődésben résztvevő partnerek tartalmai). Ezeket a tartalmakat minden médiahasználó megtekintheti. A multimédiás fájlok és szövegek minden hasonló felhasználásához szerző vagy használatra jogosult előzetes és kifejezett engedélye szükséges. Szerző vagy használatra jogosult fenntartja magának a jogot a multimédiás fájlok és szövegek felhasználására vonatkozóan. Ha a szerzői jogok megsértése Österreich Werbung tudomására jut, Österreich Werbung tájékoztatja a szerzőt vagy a használatra jogosultat a jogsértésről. Österreich Werbung semmiféle felelősséget nem vállal a szerzői jogok megsértésére vonatkozóan. A partnerek (pl. hirdető partnerek, együttműködésben résztvevő partnerek) mentesítik Österreich Werbungot a felelősség alól.


Privacy-Statement

1. Általános információ
Österreich Werbung nagy hangsúlyt fektet minden egyes Ügyfelének magánszférájának védelmére. Alábbi rendelkezések kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkoznak, melyeket Österreich Werbung az austria.info ill. austriatourism.com weboldalon a médiahasználóktól kapott. Személyes adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha a személyes adatok hozzájárulnak Österreich Werbung Ügyfelei részére nyújtott szolgáltatás optimalizálásához. Österreich Werbung személyes adatokat kizárólag az alábbi céllal gyűjt: Médiahasználók részére e-mailben is küldünk konkrét témákra vonatkozó információkat (pl. üdülési lehetőségekre vonatkozó válaszok, rendezvényekre való utalások) és adott esetben az austria.info ill. austriatourism.com weboldalon keresztül szolgáltatásokat is vehetnek igénybe ill. termékeket (pl. tanulmányokat, tájékoztatókat) vásárolhatnak. Österreich Werbung az austria.info ill. austriatourism.com weboldalon keresztül médiahasználók által továbbított személyes adatokat az alábbi alapelvek szerint kezeli:

2. Közzététel és átláthatóság
Az adatvédelmi nyilatkozat célja az, hogy a médiahasználókat tájékoztassa Österreich Werbung személyes adatkezelési és vállalati adatvédelmi politikájáról. Mivel az ügyfelek az austria.info ill. austriatourism.com weboldalon konkrét kérdéseket tehetnek fel és bizonyos információkat szerezhetnek be, a kapcsolatfelvételhez Österreich Werbungnak szüksége van az Ügyfél azonosítására és a meglévő lehetőségekre vonatkozó bizonyos információkra. Az austria.info ill. austriatourism.com weboldalon megjelenő aktuális ajánlatot Österreich Werbung folyamatosan frissíti. Ezért Österreich Werbung kéri a médiahasználókat, hogy adják meg az általuk gyakorolt tevékenységi körre és üzletágra vonatkozó adataikat, nyújtsanak megfelelő információkat elképzeléseikkel és weboldallal, Österreich Werbung termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatosan szerzett tapasztalataikról.

3. Cookie-k célirányos használata
Cookie-k az olyan kisméretű fájlok, melyeket bizonyos weboldalak médiahasználó merevlemezére írnak. Cookie-k csak olyan adatokat tartalmaznak, melyeket médiahasználó önként ad meg. Österreich Werbung a Cookie-kat az austria.info ill. austriatourism.com weboldalon megjelenő ajánlatok felhasználók igényeinek megfelelő kialakítása és az austria.info ill. austriatourism.com weboldalon megjelenő tartalmak optimális tagolása érdekében használja. A Cookie-k használatával megszerzett információkat kizárólag az austria.info ill. austriatourism.com weboldal fejlesztéséhez és azok felhasználóbarát kezelésének optimalizálására használjuk fel. Österreich Werbung kizárólag akkor használ Cookie-kat, ha feltétlenül szükséges. A böngészők konfigurálása lehetővé teszi, hogy a Cookie-k elfogadása előtt tájékoztatást kapjon, ill. elutasíthassa a Cookie-k használat. A tárolt Cookie-k mindenkor törölhetők.

4. Szolgáltatásközpontú adatfeldolgozás és -felhasználás
Az adatokat Österreich Werbung kizárólag azzal a céllal dolgozza fel és használja fel, hogy Ügyfelei részére a legjobb szolgáltatást nyújthassa. Az adatok a tranzakciók lebonyolításában, Österreich Werbung termékeinek és szolgáltatásainak továbbításában és austria.info ill. austriatourism.com weboldal további fejlesztésében nyújtanak segítséget. Az Ügyfelek bankkártyára vonatkozóan gyűjtött adatokat kizárólag a fizetésekhez használja fel, más célra nem tárolja és nem dolgozza fel. Előfordulhat, hogy Österreich Werbung az austria.info ill. austriatourism.com médiahasználói részére termékekre és / vagy szolgáltatásokra vonatkozó információkat küld azzal a céllal, hogy az austria.info ill. austriatourism.com weboldal fejlesztésére és továbbfejlesztésére vonatkozóan kikérje a médiahasználók véleményét. Médiahasználók bármikor mellőzhetik a hasonló információk megadását és a jövőre vonatkozóan visszautasíthatják a hasonló kérdések és információk küldését. Österreich Werbung ebben az esetben legjobb tudása és lelkiismerete szerint mindent megtesz, hogy austria.info ill. austriatourism.com weboldal médiahasználói részére további információkat ne küldjön. Médiahasználó előzetesen nyilatkozhat arról is, hogy nem szeretne hasonló kérdéseket és információkat kapni.

5. Adatok továbbadása
Az austria.info ill. austriatourism.com weboldalak médiahasználóinak Österreich Werbung részére online továbbított személyes adatokat elvileg csak Österreich Werbungon belül és / vagy együttműködésben részt vevő partner részére kerülnek továbbításra szükség esetén. Egyéb esetekben a személyes adatokat csak az érintett vagy érintettek előzetes hozzájárulása után vagy osztrák törvényben meghatározott kötelezettség alapján kerül továbbításra harmadik fél részére. Az online rögzített adatok olyan információkkal is összekapcsolhatók, melyeket Österreich Werbung szolgáltatásainak igénybevételekor vagy termékeinek megrendelésekor adtak meg.

6. Engedélyhez kötött előzetes információk
Az online továbbított személyes adatokat az itt meghatározott rendelkezések szerint külön kezeljük. Ezen rendelkezésektől eltérés esetére be kell szerezni az érintett vagy érintettek előzetes hozzájárulását.

7. Adatvédelmi bizottság
Österreich Werbungot az osztrák adatvédelmi bizottság bejegyezte, és felvették a központi adatfeldolgozó nyilvántartásba is. A bejegyzés alapján Österreich Werbung az alábbi adatfeldolgozási számot (DVR-sz.) kapta: 0008133

8. Aktualitás, információ és helyreigazító nyilatkozat
Österreich Werbung folyamatosan frissíti és módosítja a rendelkezésre álló adatállomány személyes adatait. Médiahasználók bármikor tájékoztathatják Österreich Werbungot személyes adataik változásáról. Az adatokat ekkor megfelelően frissítjük és módosítjuk. Az osztrák adatvédelemre, ill. az érintettek bizonyos jogainak érvényesítésére vonatkozó kérdésekkel (pl. felvilágosítás, helyreigazítás, törlés, ellentmondás) forduljon e-mailben a datenschutz@austria.infocímre.

9. Adatbiztonság
Österreich Werbung minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokat a technika mai állásának megfelelően védje a véletlenszerű és jogtalan megsemmisítéstől vagy elvesztéstől és azért, hogy az adatok felhasználása előírásoknak megfelelően történjen, hogy ezekhez az adatokhoz illetéktelen személyek nem férjenek hozzá. Österreich Werbung jogosult a kritikus adatokat kódolva tárolni.

10. Bizalmas adatok
Österreich Werbung dolgozói a munkaviszonyuk megszűnése után is meghatározott ideig kötelesek megőrizni a bizalmas adatokat.

11. Továbbfejlesztés és adatvédelem
Österreich Werbung adatvédelmi politikájának alapját az aktív adatvédelem és a bizalmas adatok megőrzésének fontossága képezi. A sikeres adatvédelmi politika lényeges feladatát Österreich Werbung az adatvédelmi szabvány egyesületen belüli továbbfejlesztéseként és módosításaként értelmezi.


Linking & Framing

1. Más weboldalak austria.info ill. austriatourism.com weboldalakra mutató hivatkozása
Österreich Werbung (hiper)hivatkozások elhelyezését az alábbi feltétellel engedélyezi: Az austria.info ill. austriatourism.com weboldalak tartalmai semmilyen módon nem változtathatók meg, a tartalmak származási helyének azonosítását maradéktalanul biztosítani kell és austria.info ill. austriatourism.com weboldalakat hivatkozásként teljes terjedelemben meg kell jeleníteni. Az austria.info . austriatourism.com weboldalak megjelenítése framing technika segítségével nem megengedett. Sértő szándékú, megbotránkoztató, illetlen vagy egyéb vitatott / jogellenes tartalmakat tartalmazó weboldalak hivatkozásainak elhelyezése szintén tilos. Az austria.info ill. austriatourism.com weboldalra mutató weboldalak tartalmainak maradéktalanul meg kell felelni az érvényes osztrák jogi előírásoknak (pl. szerzői jog, reklámjog, adatvédelmi jog, büntetőjog). Mindenek előtt ezen weboldalak nem tüntethetik fal az Österreich Werbunghoz fűződő viszonyukat meghamisított, pontatlan vagy jogellenes módon. Bármilyen együttműködés vagy az Österreich Werbung bármilyen módon történő támogatása csak akkor lehetséges, ha ahhoz Österreich Werbung előzőleg kifejezetten és írásban hozzájárult. Különösen az Österreich Werbung Corporate Identity név (pl. logók) használatához szükséges Österreich Werbung előzetes hozzájárulása. Österreich Werbung fenntartja magának a jogot, hogy jogellenesen elhelyezett hivatkozás elhelyezése esetén megtegye a megfelelő jogi lépéseket.

2. Austria.info ill. austriatourism.com más weboldalra mutató hivatkozásai
Más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezésekor Österreich Werbung nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a hivatkozott weboldalak idegen tartalmait semmilyen formában ne változtassa meg, hogy az idegen tartalmak származási helye azonosítható legyen és a hivatkozott weboldal egésze megjelenjen. Idegen tartalmak megjelenítésekor minden esetben egy új böngészőablak nyílik meg és a framing technika nem kerül alkalmazásra. Österreich Werbung által hivatkozott idegen weboldalak tartalmainak jogszerűségért Österreich Werbung semmilyen felelősséget nem vállal. Österreich Werbung különösen nem vállal felelőssége fenti tartalmak jövőben történő módosítása esetén. Harmadik fél által közvetített vagy üzemeltetett weboldal felvétele Österreich Werbung által üzemeltetett internetes portálra nem jelent ajánlást vagy garanciát a weboldalon ajánlott ill. tartalmazott szolgáltatásokra, különösen az információkra és adott esetben ajánlott árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan. Ha Österreich Werbung hivatkozásokkal nem Österreich Werbung által üzemeltetett weboldalakra mutat, ez csak a médiahasználó számára nyújtott kiegészítő szolgáltatás az ilyen weboldalak elérésének lehetővé tételére. Österreich Werbung ebben az esetben nem vállal semmiféle garanciát és / vagy felelősséget fenti weboldalak tartalmáért.