Please choose Language or Country
or
V Halleine pri Salzburgu sa dá navštíviť jedna z najstarších soľných baní na svete. Soľ z nej zabezpečila prežitie ľudí, priniesla bohatstvo arcibiskupom a mesto Salzburg jej vďačí za dnešnú okázalú krásu.
Lovci a zberači objavili pramene s obsahom soli ako prví – a už Kelti začali s jej podpovrchovou ťažbou. Soľ umožňovala vytváranie zásob potravy a prinášala do jedla chuť. Lukratívny obchod so soľou neskôr prevzali do vlastných rúk územní správcovia Salzburgu – arcibiskupi. a zo zisku financovali výstavbu svojho mesta na nádherné barokové rezidenčné sídlo.

Od roku 1994 sa stali štôlne v Hallein náučným múzeom. Hoci Rakúsko naďalej čerpá soľ z tohto zdroja – hoci na inom mieste - v Altaussee -  tu sa doposiaľ zachoval poklad: nálezisko kamennej soli,  ktoré tu pred 250 mil. rokov zanechalo praveké more.
 
V Hallein sa na výlet do minulosti – teda do štôlní banského múzea fára pohodlným  bánskym huntom. Sprievodcami sú skúsení baníci zo soľnej bane. Po odbornom výklade nasleduje plavba cez podzemnú rieku na plti a napokon šmykľavé dobrodružstvo – zostup banskou šmykľávkou. Aby nedošlo ku poklesu pôdy nad baňou, je systém štôlní naďalej neustále ošetrovaný. Z celkovo 65 km štôlní, navrstvených na 21 horizontoch – ako sa nazývajú podzemné poschodia bane - je podnes prechodných 12 km.

Hrdosť baníkov z bane Dürrnberg a ich  prepojenosť so svetom v hĺbkach sa dá cítiť v každom ich slove. Ale hlavne pri ich predstavení šabľového tanca (Schwerttanz):  Oblečení do stavovskej rovnošati, v čižmách a so šabľou v ruke ho tancujú halleinskí  haviari ho už od roku 1586.  Nosenie šabľe im ako privilégium prináleží zo zákona z roku 1405. Tanec skupiny 80 haviarov trvá cca jednu hodinu a symbolizuje rôzne  „udalosti v podzemí“. Práve preto sa odohrávajú vo svite fakieľ a za sprievodu banskej kapely.


Soľné svety Hallein
Keltská dedina
Dürrnbergský šabľový tanec
Keltské múzeum Hallein

image copyrights

The main purpose of the two main domains www.austria.info and www.austriatourism.com is the promotion of Austria as a holiday destination.