hľadať
  • High Alpine Road
   media_content.tooltip.skipped

   Rakúsko autom & motocyklom

   Vďaka vynikajúcej sieti ciest a malebnej scenérii krajiny je Rakúsko ideálnou krajinou na objavovanie automobilom. Dovolíme si, odovzdať Vám niekoľko tipov na dobrú a bezpečnú jazdu!

  Všeobecné informácie o cestnej premávke

  Rakúsko má výborne dobudovanú sieť diaľnic a ich napojenia na rýchle i okresné komunikácie, nadväzujúce na sieť susediacich štátov. Všetky hraničné prechody (diaľničné i nediaľničné) sú prejazdné bez časového obmedzenia. Pravidlá cestnej premávky a dopravné značky sú identické s všeobecnými predpismi, platnými v ostatných európskych krajinách. Upozornenie! Všetky rakúske diaľnice a hlavné cesty sú spoplatnené!

  Predpisy pre nákladnú dopravu

  Pri prejazde hraničných prechodov nepotrebujú vozidlá colné dokumenty.
  Vodičské preukazy vydané a platné v zahraničí oprávňujú držiteľa na jazdu v Rakúsku po dobu jedného roka od príchodu a preukazy zo štátov spoločného hospodárskeho priestoru a členských štátov EÚ nepodliehajú v Rakúsku nostrifikácii. V prípade, že s domovskou krajinou neplatí dohoda o vzájomnom uznávaní vodičských preukazov, potrebujú vodiči z tretích štátov medzinárodný vodičský preukaz. V prípade, že dohoda existuje, postačuje úradný preklad národného vodičského preukazu (informácie o tejto povinnosti poskytujú národné automobilové kluby resp. rakúske AMK ÖAMTC alebo ARBÖ).
  Zahraničné motorové vozidlá majú povinnosť upevniť si na zadnú časť medzinárodné označenie domovského štátu, v ktorom sú registrované. Okrem pohonných látok v nádrži vozidla môžete viezť vo vozidle bez poplatku rezervnú zásobu phm v kanistri, o objeme max.10 litrov. Vodiči z nečlenských krajín EÚ smú svoje vozidlo, registrované vo svojej domovskej krajine na území spoločného hospodárskeho priestoru a Rakúska používať na súkromné účely - bez poplatku a formalít - po dobu 6 mesiacov. Osobné motorové vozidlo sú po uplynutí tejto lehoty povinní vyviezť v pôvodnom stave do krajiny jeho registrácie.

  Most Európy v Tirolsku
  media_content.tooltip.skipped

  Obmedzenia rýchlosti
  Najvyššie povolené rýchlosti (ak dopravné značenie neprikazuje obmedzenie):

  Pre osobné motorové vozidlá a motocykle:

  • mimo diaľnic a obcí: 100 km/h
  • na diaľniciach: 130 km/h
  • v obciach: - medzi tabuľami vjazdu a výjazdu z obce: 50 km/hpre 

  Cestovné vozidlo s hmotnosťou do 3.500 kg:

  • v obciach 50 km/h
  • mimo diaľnic a obcí 100 km/h
  • na diaľniciach 130 km/hpre osobné mot. 

  Vozidlá s ľahkým prívesom (do 750 kg), platí pre súpravy s max. povolenou
  celkovou hmotnosťou súpravy do 3,5 t:

  • v obciach 50 km/h
  • na diaľniciach a mimo diaľnic a obcí: 100 km/hpre osobné mot. 

  Vozidlá s prívesom o hmotnosti nad 750 kg (povolená hmotnosťou súpravy,
  t.j. ťažného vozidla + prívesu = max. 3,5 t):

  • v obciach 50 km/h
  • mimo diaľnic a obcí: 80 km/h
  • na diaľniciach: 100 km/h 

  Autobusy:

  • v obciach 50 km/h
  • mimo diaľnic a obcí 80 km/h
  • na diaľniciach 100 km/h (na niektorých diaľniciach platí medzi 22.00 h a 5.00 h rannou platí obmedzenie rýchlosti = 90 km/h). 

  Povinnosť signálnej vesty vo vozidle
  Na rakúskych cestách mimo obce je vodič povinný mať vo vozidle signálnu vestu. To znamená, že je povinný viezť vo vozidle minimálne jednu signálnu vestu s reflexnými znakmi a túto si v prípade poruchy alebo nehody musí obliecť. Vestu je povinná nosiť i každá ďalšia osoba, ktorá z vozidla vystúpi, takže v prípade porušenia tohto ustanovenia je možné pokutovať každého člena posádky bez vesty. Pri kontrole orgánmi rakúskej polície je vodič povinný vybavenie vozidla reflexnou vestou preukázať.

  Deti v automobiloch
  Deti mladšie ako 14 rokov, ktorých výška nepresahuje 150 cm, sa smú prepravovať vo vozidle iba v detskej sedačke. V osobných mot. vozidlách a vozidlách s viacerým počtom sedadiel (i v tzv. minibusoch) sa smie na sedadle pre 1 osobu prepravovať iba 1 dieťa, pričom musí mať veku a vzrastu zodpovedajúce zaistenú bezpečnosť.

  Alkohol a vodič
  Hranica obsahu alkoholu max. 0,5 promile! V prípade jej prekročenia nasleduje nielen peňažná pokuta ale za určitých okolností i odňatie vodičského preukazu.

  Bezpečnostné pásy sú povinnosťou
  V Rakúsku je zásadnou povinnosťou upútanie sa bezpečnostným pásom..

  Telefonovanie vo vozidle
  Vodič smie počas jazdy telefonovať iba v prípade, že má nainštalované používa zariadenie na hlasný odposluch. Zariadenie musí však umožňovať obsluhu prvkov na prijatie a ukončenie hovoru jednou rukou a nesmie odpútavať pozornosť vodiča pri riadení vozidla.

  Povinnosť zimnej výbavy pre vodičov osobných motorových vozidiel
  V dobe od 1. novembra do 15. apríla sa povoľuje prevádzka osobných motorových vozidiel na zimných cestách iba v prípade, že majú na všetkých štyroch kolesách obuté zimné pneumatiky alebo ak si to okolnosti vyžadujú, snehové reťaze aspoň na oboch kolesách poháňanej nápravy.

  Predpisy pre motorkárov
  Vodiči jednostopých vozidiel sú povinní nosiť ochranné helmy a vzťahuje sa na ne povinnosť diaľničnej nálepky.
  Vodiči motoriek sú povinní jazdiť i počas denného svetla so zapnutým stretávacím svetlom.

  Pohonné hmoty
  V Rakúsku sa na všetkých čerpacích staniciach predáva bezolovnatý Normalbenzin ( 91 oktánový), Euro-Super (bezolovnatý 95 oktánový benzín) a Super Plus (bezolovnatý 98 oktánový). Predaj benzínu s obsahom olova je v Rakúsku zakázaný. Pre vozidlá bez katalyzátora sa však na čerpacích staniciach dá zakúpiť príslušná prímes (aditív).

  Nehody, poruchy
  Nehody s poškodením zdravia osôb je povinné hlásiť polícii; v prípade materiálnych škôd iba v prípade, že nie je možné preukázať identitu. ÖAMTC a ARBÖ vykonávajú časovo neobmedzenú pohotovosť a o ich pomoc môže požiadať každý vodič (pre nečlenov sa spoplatňuje). Od 1. mája 2005 platí v Rakúsku povinnosť obliecť si pri vystúpení z vozidla signálne vesty.

  Dopravné spravodajstvo
  Správy o stave dopravy z celého územia Rakúska a hlavných hraničných napojení do susedných štátov hlási pre všetkých vodičov v polhodinových intervaloch rozhlasová stanica Ö3. V prípade, že nastane akútne nebezpečná situácia – napr. automobil jazdiaci v protismere – preruší stanica vysielanie a prepojí varovné spravodajstvo zároveň na všetky ostatné rozhlasové vysielače rakúskeho rozhlasu v rámci ORF a vodičov na daný stav bezodkladne upozorní.
  Svoje upozornenia na problémy v cestnej premávke môžete bez ohľadu na dennú a nočnú hodinu oznamovať na bezplatnú tel. linku 0800 600 601 (zadarmo na území celého Rakúska). Na spoplatňovanom čísle služieb pre motoristov 0900 600 600 sa dozviete aktuálne spravodajstvo z ciest. Novinkou je dotaz prostredníctvom SMS z mobilu. Po odoslaní SMS na číslo 0900 600 601 v tvare otáznik a skratka rakúskej spolkovej krajiny alebo komunikácie, ktorej sa dotaz týka, dostanete bezodkladne SMS-odpoveď.

  Mýto, diaľničná známka - Vignette & GO-Box

  Diaľnice a rýchlostné komunikácie pre vozidlá (aj mestské diaľnice) sú v Rakúsku v zásade všetky spoplatnené. Poplatky sa vyberajú formou nalepovacej známky - Vignette alebo prostredníctvom GO-Boxu.

  Vignette

  Diaľničnú nálepku pre osobné vozidlá - Vignette – predávajú v Rakúsku automotokluby ÖAMTC a ARBÖ, trafiky a čerpadlá phm.
  V krajinách susediacich s Rakúskom národné automotokluby a čerpacie stanice v prihraničných oblastiach.

  Umiestnenie diaľničnej nálepky:
  V osobných vozidlách sa nalepuje z vnútornej strany predného skla, do ľavého okraja alebo pod spätné zrkadlo. Na motocykloch na miesto, kde nehrozí jej odlepenie a kde je zároveň viditeľná.

  Aktuálne ceny si môžete zobraziť tu

  Vignette
  media_content.tooltip.skipped

  Okrem povinnosti diaľničných známok sú v Rakúsku mýtom spoplatnené o.i. i prejazdy nasledujúcimi úsekmi ciest: horský tunel Arlberg-Straßentunnel, diaľnica cez priesmyky, tunely a vysokohorské alpské cesty: Brenner-Autobahn, Dachsteinstraße, Felbertauernstraße, Gerlos Alpenstraße, Großglockner-Hochalpen-Straße, Maltatal-Hochalmstraße, Nockalmstraße, Pyhrn-Autobahn (Gleinalmtunnel), Pyhrn-Autobahn (Bosrucktunnel), Silvretta Hochalpenstraße, Tauern-Autobahn, Timmelsjoch-Hochalpenstraße, Villacher Alpenstraße – Dobratsch, Karawankentunnel

  Od 1. septembra 2008 sa spoplatnil úsek diaľnice A14 Rheintal Autobahn v Spolkovej krajine Vorarlbersko. Vyberá sa prostredníctvom kúpy tzv. doplnkovej vignette – teda špeciálnou známkou, označenou ako „Korridorvignette“, predpísanou na 23 km dlhý úsek („Korridor“) na diaľnici A14 Rheintal/Walgau Autobahn v Spolkovej krajine Vorarlbersko, medzi štátnou hranicou Nemecka a uzlom Hohenems (Exit 23 – v blízkosti hranice so Švajčiarskom). Ide iba dočasný „produkt“ v súvislosti s budovaním dvojrúrovej prejazdnosti tunelu - Pfändertunnel (predbežne do roku 2013).

  GO-Box

  Všetky vozidlá s max. povolenou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t musia mať pri jazde v Rakúsku nainštalovaný vo vozidle tzv. GO-Box. Prostredníctvom mikrovlnových signálov registruje GO-Box každé vozidlo, míňajúce mýtny portál.

  Parkovanie v rakúskych mestách

  Doba parkovania v tzv. zónach skráteného parkovania - Kurzparkzonen ("modré zóny") môže trvať – v závislosti od zóny: niekde max. 30 a inde do 2 hodín parkovania a tento údaj je vyznačený na začiatku príslušnej zóny. Nie je nutné ani obvyklé, že by sa identické označenie opakovalo na každej križovatke zóny.

  Bezplatné zóny skráteného parkovania: nutne potrebujete parkovacie „hodiny“ z papiera, ktoré predávajú v trafikách.

  Spoplatnené zóny: v niektorých mestách (napr. vo Viedni) je povinné zakúpiť si, vyplniť a nechať vo vozidle parkovací lístok -Parkschein, (predáva sa o.i. na čerpacích staniciach a v trafikách, v mnohých mestečkách sú v prevádzke parkovacie automaty. V celom 1., 4. až 9. a v 20. okrese Viedne, ale i v niektorých častiach 2., 3. a 15. viedenského okresu sú zavedené Kurzparkzonen, teda oblasti, kde je povolené iba krátkodobé parkovanie – tieto zóny však nie sú mimoriadne vyznačené.

  Obmedzenia platia od pondelka do piatku, vždy od 9.00 do 22.00 hod.
  V niektorých mestách (napr. Viedeň, Tulln, Krems, Bludenz) sa používajú elektronické alternatívy parkovacích lístkov. Parkovanie alebo registrácia v zónach skráteného parkovania sa aktivizuje prostredníctvom mobilu a odoslania SMS alebo telefonickým hovorom (parkovací telefón). Upozornenie! Jednotlivé mestá nemajú jednotné predpisy o využívaní elektronických spôsoboch parkovania!

  Viedeň
  media_content.tooltip.skipped

  Dopravné správy

  Nepretržité a aktuálne spravodajstvo o dopravnej situácii a stave ciest, ale i o stavebnej činnosti na komunikáciách na území celého Rakúska poskytujú dopravné správy.

  Spravodajstvo o dopravnej situácii na území Rakúska i na hlavných spojniciach zo susedných štátov prináša rakúska rozhl. stanica Ö3 každú celú polhodinu. V prípade vzniku akútneho nebezpečia – napr. o vozidlách jazdiacich v protismere (Geisterfahrer) preruší stanica aktuálny program a prepne spravodajstvo i do celej siete rozhlasových staníc ORF (rakúskeho rozhlasu a televízie).
  Správy o stave ciest môžu vodiči hlásiť zadarmo na tel. č. 0800 600 601 (zadarmo pre celé Rakúsko) v každej dennej i nočnej hodine. Na spoplatňovanej servisnej linke 0900 600 600 si môžete správy o stave dopravy v Rakúsku vyžiadať telefonicky.
  Novinkou je získavanie dopravných správ cez mobil. Po zaslaní SMS s otáznikom a skratkou spolkovej krajiny v Rakúsku alebo cesty, po ktorej práve prechádzate na číslo 0900 600 601, odpoveď prichádza okamžite.
  Viac informácií získate online na Hitradio Ö3.

  ÖAMTC-Verehrsservice
  ARBÖ-Verkehrsservice

  High Alpine Road
  media_content.tooltip.skipped
  media_content.tooltip.skipped