Pretraživanje

    Schwimmen im Fuschlsee

    Österreich Werbung / Andreas Hofer

    Jezera i priroda

    Između ravnog stepskog krajolika Panonske nizine na istoku, sve do visokih alpskih područja na zapadu, nalaze se šumski i brdoviti krajolici, močvarna područja i jezerske ploče, sve do oblika krajolika na jugu koji se doimaju poput mediteranskih.