Hledat
  • Potok
   media_content.tooltip.skipped

  Poklad z hor - vídeňská pramenitá voda

  Díky svým jezerům, řekám a nespočtu potoků hraje Rakousko první housle mezi alpskými zeměmi jako "království vody". Pitná voda ve Vídni je dokonce vyhlášená.

  Waterfall in the Ötztal valley
  media_content.tooltip.skipped

  Österreich – das Wasserreich

  Déšť, hory a nádrže

  Úlohou výzkumného ústavu Geologische Bundesanstalt ve Vídni je průzkum a dokumentace rakouské geologie. Z pohledu geologa nebo hydrogeologa je atraktivita vodních zdrojů v Rakousku především výsledkem souhry šťastných náhod při vzniku zeměkoule. Vedoucí oddělení pro hydrogeologii a geotermální energii Dr. Gerhard Schubert se ve svém zkoumání věnuje rakouským vodním tokům, minerální vodě, léčivým a termálním pramenům.

  Zejména v jakých geologických konstelacích mělo Rakousko štěstí a proč se mu také dnes přezdívá "království vody"? Dostatek deště, majestátní Alpy a mnoho vodních nádrží v horách, které zadržují termální, minerální a podzemní vodu - tak by zněla stručná odpověď. Proč je Rakousko obdařeno tak velkým množstvím čisté vody nám podrobně vysvětluje Dr. Gerhard Schubert a popisuje přitom meteorologické a hydrologické poměry:

  • „Geologie vytváří jakousi ´nádobu´ pro podzemní vodu, ve které se voda pohybuje, shromažďuje a znovu se odvádí ven. V rakouských Alpách se často vyskytují vodonosné vrstvy, do kterých může voda proniknout a ukládat se v nich." Taková horninová tělesa s dutinami jsou ideální pro průchod podzemní vody. V předhůří Alp v okolí Salcburku, Horního a Dolního Rakouska a uvnitř Alp se navíc nacházejí hluboké prohlubeniny, ve kterých se nashromáždilo obrovské množství vody. Již celá tisíciletí tu pod zemí leží velký objem minerálních vod.

   Pečuje Rakousko o své vodní zdroje dobře? "Je to stálý koloběh", vypráví Dr. Schubert, "voda neustále vzniká a obnovuje se. Vodohospodářství pečlivě sleduje, aby úroveň podzemních vod neklesala. Voda, která je v oběhu k použití, tvoří jen zlomek toho, co máme k dispozici." To je uklidňující zpráva.

  • Zdroj zdraví - vídeňská pitná voda a její příběh

   Vídeňská pramenitá voda možná není světově proslulá, zato ji znají po celém Rakousku. Je velmi chladná, čistá, pochází přímo z hor, a jak nám potvrzuje Dr. Schubert, "chutná skvěle. Je tak akorát mineralizovaná, ani moc, ani málo." Prostřednictvím zkoumání izotopů se prokázalo, že se částečně jedná o vodu, která se vsákla již během doby ledové.

   Vídeňská voda ale ještě před 150 lety neměla nejlepší pověst. Znečištěná pitná voda z domácích studen ve městě vedla k onemocněním a velké úmrtnosti. Vídeňský vynálezce, geolog a politik 19. století Eduard Suess hledal možnost, jak městské obyvatelstvo zásobovat čistou vodou. Její zdroje měly ležet mimo město, aby bylo do domácností možné přivést čistou vodu.

  • Eduard Suess nakonec nalezl řešení na alpských náhorních plošinách na Scheebergu a v Rax v Dolním Rakousku. Díky nedotčené spádové oblasti ve vysokých horách byla zajištěna čistota vody.

   Jak se ale mohla dostat voda z hor do města ve vzdálenosti 100 kilometrů? Aby vizionář vyřešil i tento problém, nechal postavit zděný kanál s třiceti akvadukty. 1. vídeňský vodovod byl zprovozněn právě včas u příležitosti konání Světové výstavy roku 1873. Na dnešním náměstí Schwarzenbergplatz poprvé vytryskla voda z vysoké fontány. Od této chvíle měli obyvatelé Vídně k dispozici prvotřídní čistou pramenitou vodu z hor. Dokonce sám císař František Josef I. osobně vědce ocenil v dopise za stavbu vodovodního vedení, které Vídeňané "vnímají jako každodenní dobrodiní". Roku 1910 pak jako posila následoval vodovod č. 2, který město zásobuje pitnou vodou z rovněž nedotčeného pohoří Hochschwab ve Štýrsku.

  Proč je vídeňská voda tak výjimečná? Pět jasných důvodů

  Mnoho lidí, zejména všichni obyvatelé Vídně, hovoří o snad nejlepší kohoutkové vodě na světě. A mají pravdu. Zde je pět důvodů, proč má voda zásobující metropoli a pramenící ve štýrských a dolnorakouských Alpách tak vysokou kvalitu:

  • Hora Schneeberg / Dolní Rakousko
   media_content.tooltip.skipped

   1. Pramenitá voda z panenské přírody

   Již více než 150 let má Vídeň k dispozici pitnou vodu z chráněné panenské přírody ve dvou spádových oblastech v regionech Schneeberg, Rax, Schneealpe a Hochschwab.

  • Hora Schneeberg
   media_content.tooltip.skipped

   2. Z hor do města během 36 hodin

   Pramenitá voda je přiváděna do hlavního města kanály o délce přes 330 kilometrů. Zásobuje všechny vídeňské vodovody a přibližně tisícovku kašen s pitnou vodou. To celé zvládne za 36 hodin.

  • Waterfall in the Ötztal valley
   media_content.tooltip.skipped

   3. Měkká a osvěžující

   Díky vysokému obsahu kyslíku, nízkým hodnotám uhličitanu vápenatého a chladné teplotě má voda z hor velmi osvěžující chuť.

  • Potok
   media_content.tooltip.skipped

   4. Ledově chladná - téměř jako z pramene

   Pokud na to nejste zvyklí, okamžitě vás překvapí, jak nízkou teplotu má vídeňská voda. Umožňuje to síť kanálů, která částečně vede pod zemí.

  • Prostřený stůl u Heurigen
   media_content.tooltip.skipped

   5. Labužníci doporučují

   Vysoký obsah vápníku, hořčíku a síranů - horská voda ze štýrských a dolnorakouských Alp se svou kvalitou podobá neperlivé minerální vodě.

  1 / 5
  Palais Hansen Kempinski Vienna
  media_content.tooltip.skipped

  Gratis Leitungswasser in Kaffeehaus und Restaurant

  „Pane vrchní, prosím jednu sklenici vody!“

  Není to tak dávno, kdy bylo objednání kohoutkové vody v restauracích tabu. Odmítali ho hospodští, kteří se možná oprávněně obávali o svůj obrat. Zcela jinak vypadá tradice spolehlivého zásobení sklenicí vody v kavárnách. Na stříbrném podnosu neuvidíte espresso, melange ani překapávanou kávu bez obligátní sklenice vody. Je to maličkost, která je součástí podávání kávy ve Vídni, kde je vídeňská pramenitá voda obzvlášť ceněná.

  V současnosti se většina rakouské gastronomie s přáním objednat si kohoutkovou vodu již smířila. Většině návštěvníků je jasné, že voda nemůže být jediná objednávka, jakmile se usadíte a někdo vás obsluhuje. Mnozí hostitelé to považují za vstřícné gesto a často na stůl postaví džbán vody bez vyzvání. Možná, že pohostinnost nakonec vynalezli v Rakousku...

  Osvěžující svět vídeňských fontán

  Vynikající pramenitá voda netryská pouze z vídeňských vodovodů, ale také z přibližně 55 monumentálních a pamětních kašen ve městě. Umělecké historické fontány vypráví příběhy, pohyblivá vodní sprška poskytuje osvěžení a kašny také často fungují jako místo k zastavení. To je dostatek důvodů, proč se vydat na prohlídku fontán.

  •         Schoenbrunn Palace in Vienna
   media_content.tooltip.skipped

   Fontána na vnitřním nádvoří zámku Schönbrunn

   Historie zámku Schönbrunn začíná ve 14. století. Tehdy ho obklopovala lovecká obora. Marie Terezie rozšířila barokní část zámku - zejména kašnu na vnitřním nádvoří.

  •         Belvedere Palace
   media_content.tooltip.skipped

   Fontána v paláci Belvedere

   Princ Evžen Savojský pro svůj zámecký komplex získal svolení užívat císařský dvorní vodovod a nechal zde postavit četné fontány.

  •         Sightseeing Albertinaplatz Vídeň
   media_content.tooltip.skipped

   Albrechtova fontána na náměstí Albertinaplatz

   Monumentální fontána z bílého kararského mramoru s "Danubiem a Vindobonou" a různými postranními sochami byla postavena na konci 19. století.

  • Fontána s Tritónem a Najádami na náměstí Maria Theresienplatz

   Historické centrum Vídně patří ke světovému kulturnímu dědictví. Nachází se zde celkem čtyři kašny, které jsou umístěny mezi přírodovědným a uměleckohistorickým muzeem.

  Také by vás mohlo zajímat

  media_content.tooltip.skipped
  media_content.tooltip.skipped