Hledat
  • View to Schönbrunn Palace and the Gloriette
   media_content.tooltip.skipped
   Po stopách Habsburků

   7 míst, kde na vlastní kůži pocítíte imperiální Rakousko. Tradice a císařská elegance od Vídně po Innsbruck.

  Císařovna Marie Terezie - Rodinný portrét
  media_content.tooltip.skipped

  Habsburkové

  Jako žádná jiná dynastie ovlivnili Habsburkové dějiny Evropy. Přes staletí jmenovali německé krále a římskoněmecké císaře a stali se ztělesněním monarchie. Byli uměleckými mecenáši a nechali pro sebe zřídit panské zámky, paláce a vily. Někteří se stali obzvlášť horlivými sběrateli a nahromadili si spoustu soukromých pokladů.

  Ferdinand II. nechal v období renesance přestavět zámek Ambras v blízkosti Innsbrucku na přepychové útočiště a nalezl zde místo pro své komnaty plné cenného umění a divů.

  Landeszeughaus ve Štýrském Hradci pojímá dnes největší originální zbrojnici z pozdního středověku a raného novověku. Celkem 32.000 pozoruhodných objektů bylo shromažďováno po několik staletí. Císařská klenotnice ve Vídni představuje symbol bohatství a moci Habsburků.

  Weltmuseum Vienna
  media_content.tooltip.skipped

  Nové etnologické muzeum Weltmuseum Wien

  Weltmuseum Wien bylo otevřeno 25. října 2017 a nabízí ke zhlédnutí rozmanitou sbírku z různých koutů světa. Otevřením tohoto muzea získalo město další jedinečnou kulturní atrakci: ve 14 sálech prezentuje výstava působivou cestu přes všechny kontinenty. Díky habsburským bohatým sbírkám bylo během několika staletí do Vídně přivezeno velké množství drahocenných výstavních kousků.


  Nová perspektiva při poznávání imperiálních dějin:

  • Sisi Museum a císařské apartmány – následujte císařovnu do palácového komplexu Hofburg.
  • Uměleckohistorické muzeum ve Vídni – sbírka Kunstkammer Wien se po 10 letech přestavby představí v novém designu.
  • Klášter Klosterneuburg – s klášterní aplikací objevíte jen to nejlepší – mezi tím i světoznámý verdunský oltář.
  • Okružní třída Wiener Ringstraße – interaktivní přepychová jízda.

   

  S Mozartem na habsburském dvoře.

  V zrcadlovém sále zámku Schönbrunn. Oběma tluče srdce. Šestiletému zázračnému dítěti a císařovně Marii Terezii. Nadšení hravého zázračného dítětě nezná hranic, avšak vyplatí se to. Za své hudební představení na habsburském dvoře obdrží Mozart bohatou odměnu. Honorář zahrnuje také drahocenné šatstvo vhodné pro elegantní život v muzikální Vídni. Odměna hodná superstar.

  Ve fiakru do centra Vídně.

  Imperiální Michalská brána otevírá cestu do španělské jezdecké školy. Elegance obklopuje instituci, ve které již přes 450 let přežívá v renesanční tradici Vysoká jezdecká škola, koloběh života jezdců a koní. Vzdělávání trvá celých 12 let. Radost pozorovat zářící dětské oči během předvedení v zimní jezdecké škole, která byla postavena Fischerem von Erlachem. „Bílý balet“ nechá zemskou přitažlivost ležet v zapomnění. Hudba a koňský pohyb se elegentně spojí ve snový tanec: „všechno v rytmu valčíku!“

   

  Zasnít se v minulosti.

  Ze srdce Vídně ven do přírody. Zámek Laxenburg obklopuje klidná aura císařského parku. Zde se v roce 1858 narodil korunní princ Rudolf a byl zde take pokřtěn. Jeho předchůdci z habsburské císařské dynastie si na tomto místě dopřávali odpočinek. Vrcholnou poctu představuje pobyt perského šáha Nasreddina během vídeňské světové expozice v roce 1873. Obdivovat, potloukat se panským zámeckým parkem, v trajektu doplout na romantický hrad Franzensburg. Nadechnout se imperiálních dějin. Odpočinout si. Rozplývat se v habsburské kultuře a jejich tradicích.

   „Imperial to go“.

  Po Dunaji směrem vzhůru. Přiblížit se nebi v dolnorakouském klášteře Melk, kde na počátku každé prohlídky bývá ukazován císařský pokoj. Sebevědomý klenot barokní architektury, který poskytoval habsburskému císaři imperiální útočiště. Bohyně Pallas Athena, namalovaná roku 1731 Paulem Trogerem, chrání panovníka přítomna jako freska v mramorovém sále moudrostí a silou. V císařském pokoji císař odpočívá, v mramorovém sále slaví.

  Změna perspektivy.

  Ozvěny festivalového města se usídlily hluboko ve zdech Rezidence salcburských knížecích arcibiskupů. Salcburk je od roku 1816 součástí Rakouska. Císař František I. přislíbil přívětivé vládnutí postavené na roveň oslnivému lesku jejich někdejší moci. Prohlídka prvního patra přibližuje vnitřní prostory zdejších architektonických skvostů. Například arciopatství sv. Petra je nejstarším historicky doloženým klášterem v německy mluvících zemích. Opojná vůně čerstvé kávy při posezení na terase pod varhanní kruchtou obohacuje nádherný výhled na Rezidenční náměstí.

  Imperiální elegance v Innsbrucku.

  V souznění s tyrolskými horami. Před Zlatou stříškou (Goldenes Dachl) se prohánějí jak místní, tak i žasnoucí hosté. 2.657 ohnivě zlatých měděných šindelí je svědky císařské ctnosti. Císař Maximilián I. vzpomíná na známou frázi: „Kriege führen mögen andere, du, glückliches Österreich, heirate.“

  media_content.tooltip.skipped