Please choose Language or Country
or

Do Rakouska autem

Základní informace pro příjemnou a bezproblémovou cestu, pokud cestujete do Rakouska autem
 

Pravidla silničního provozu a dopravní značky v Rakousku v zásadě odpovídají pravidlům v ostatních evropských zemích. Téměř všechny horské silnice mají zabezpečené krajnice. Na horských silnicích s velkým spádem je třeba včas zařadit nižší rychlostní stupeň. Na úzkých místech couvá vozidlo, pro které je to vzhledem k okolnostem snazší.


Povinná zimní výbava: v období od 1. listopadu do 15. dubna smějí řidiči osobních vozidel, dodávkových automobilů a lehkých nákladních automobilů s nejvyšší celkovou přípustnou hmotností nepřesahující 3 500 kg za zimních provozních podmínek použít vozidlo pouze tehdy, pokud je vybaveno povinnou zimní výbavou. t.j. mají na všech kolech namontovány zimní pneumatiky nebo nasazeny sněhové řetězy na kolech hnací nápravy. Sněhové řetězy jsou jako alternativa povoleny pouze v případě, že povrch vozovky je pokryt souvislou nebo jen nepatrně narušenou sněhovou pokrývkou nebo ledem a pokud jejich použitím nedojde k poškození povrchu vozovky.
Grossglocknerská vysokohorská silnice © Österreich Werbung / Jeff Bartlett Grossglocknerská vysokohorská silnice © Österreich Werbung / Jeff Bartlett

Užitečné odkazy

Minimální hloubka vzorku na letních pneumatikách v Rakousku je 1,6 mm, na zimních pneumatikách musí být alepsoň 4 mm (na diagonálních pneumatikách 5mm).


Ekologická plaketa Pickerl je v Rakousku povinná
Plaketa Pickerl je závazná pouze pro nákladní automobily tříd N1, N2 a N3, které chtějí vjet do některé z 6 dosavadních zón a pro osobní automobily, které jsou zdaňovány a registrovány jako nákladní automobily N1. Plaketa Pickerl je vydávána všem automobilům od třídy EURO 1, do většiny ekologických zón je však povolen vjezd až od třídy EURO 2.

6 ekologických zón se většinou neomezuje pouze na jedno město, ale zahrnuje celé regiony. Týká se Vídně, Horního Rakouska, Dolního Rakouska, Štýrska, Tyrolska a oblasti Burgenland, které zřídily tzv. „oblasti určené k sanaci“ na celém území spolkových zemí nebo na kratších dálničních úsecích.
Přestupek proti povinnosti vlastnit plaketu Pickerl může být potrestán pokutou až do výše € 2.180,-. Plakety vydávají větší stanice technické kontroly a pobočky rakouského autoklubu ÖAMTC po předložení technického průkazu.
Přesné informace naleznete na www.umwelt-pickerl.at

Mimo běžných dokladů (řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu, doklad o pojištění zákonné odpovědnosti...) je třeba v případě, kdy řidič vozidla není zároveň jeho vlastníkem mít u sebe potvrzení o zapůjčení vozidla. Dokument by měl být z důvodu srozumitelnosti psán v němčině popř.angličtině.

Na rakouských silnicích a dálnicích platí pro řidiče povinnost nosit v případě poruchy nebo nehody varovnou (výstražnou) vestu. Vesta by měla být ve vozidle nejméně jedna. Toto opatření se netýká spolujezdců, řidičů mopedů a motocyklů, ale i jim se vesta doporučuje, pro případ, že by ve výše uvedených situacích byli nuceni opustit vozidlo a pohybovat se po komunikaci, nebo její bezprostřední blízkosti. Potom by i oni byli povinni mít na sobě výstražnou vestu, která odpovídá normě - tj. s výstražnými pruhy, barvy neonově žluté, oranžové nebo i červené.
V případě, že řidič varovnou vestu nemá, vystavuje se nebezpečí, že bude pokutován hned dvakrát - za to, že vestu ve vozidle nemá a za to, že ji nepoužil. K předložení varovné vesty může být řidič vyzván i v případě dopravní kontroly. Více se dočtete na www.arboe.at a www.oeamtc.at.

Dálniční poplatky:
Dálniční poplatky: Za použítí rakouských dálnic a rychlostních silnic (včetně městských úseků) se platí dálniční poplatek. Uhrazuje se (v případě vozidel do nejvyšší přípustné celkové hmotnosti 3,5 t ) koupí dálniční známky a jejím nalepením na čelní sklo vozu (nahoře uprostřed nebo na levé straně).

Po ukončení platnosti musí být viněta odstraněna.

10-denní poplatek
osobní automobily a obytné vozy do 3,5 t € 9,40
motocykly € 5,40
Dvouměsíční poplatek
osobní automobily a obytné vozy € 27,40
motocykly € 13,70
Roční poplatek
osobní automobily a obytné vozy (do 3,5 t) € 91,10
motocykly € 36,20


V zahraničí lze tyto nálepky zakoupit u pohraničních čerpacích stanic příp. autoklubů, v Rakousku u autoklubů ÖAMTC a ARBÖ, jakož i v trafikách, u čerpacích stanic atd. www.asfinag.at

Nedodržení předpisů o dálničních poplatcích se trestá příplatkem ve výši 120 EUR nebo (v případě nezaplacení) správní pokutou.

Pro vozidla přes 3,5 t nejvyšší přípustné celkové hmotnosti se vybírá mýtné za použití dálniční sítě odlišným způsobem formou elektronického odečtu. Bližší informace: www.go-maut.at nebo www.asfinag.at
 

Digitální viněta

Osvědčenou nalepovací dálniční známku nahradit digitální známkou. Nalepte nebo naklikejte - volba je na Vás! Digitální vinětu můžete získat v internetovém obchodě ASFINAG nebo přes bezplatnou aplikaci ASFINAG "Unterwegs".

Co pro Vás bude digitální známka znamenat:

 • Žádné lepení, žádné seškrábávání: Digitální viněta je vázána na poznávací značku. Díky tomu nebudete muset známku lepit na čelní sklo, ani ji z něj seškrabávat.
 • K zakoupení kdykoliv a kdekoliv: Digitální známku můžete zakoupit v internetovém obchodě asfinag.at či přes aplikaci ASFINAG. Díky tomu si můžete známku zakoupit kdykoliv odkudkoliv - nejste tak vázáni ani na místo ani na čas.
 • Ulehčení pro držitele přenosné pozávací značky: Díky tomu, že digitální viněta se váže na poznávací značku, nebudou již majitelé přenosných poznávacích značek potřebovat dálniční známku pro každé vozidlo zvlášť, ale stačí jim jedna digitální viněta až pro 3 vozidla.
 • Žádné zbytečné náklady při případném rozbití čelního skla: Při koupi digitální viněty si ušetříte lepení známky na čelní sklo. Díky tomu si už nebudete muset při rozbití čelního skla obostarávat náhradní vinětu či se starat o finanční náhradu.

Stejně jako u nalepovací známky si můžete zvolit 10denní, 2měsíční nebo roční vinětu. Rozdíl není ani u nákladů - stejná doba platnosti za stejnou cenu.

Takhle jednoduše to funguje:

 1. Otevřete webovou stránku asfinag.at nebo aplikaci "Unterwegs"
 2. Zvolte osobní auto nebo motocykl a jak dlouho má viněta platit
 3. Vyplňte poznávací značku, stát, ve kterém je Vaše vozidlo zaregistrované a Vaši e-mailovou adresu
 4. Zaplaťte pomocí kreditní karty, PayPal nebo převod na účet
POZOR! Digitální známku je nutné zakoupit nejméně 18 dní před začátkem její platnosti.


 
 • Vignette 2018 © Asfinag Vignette 2018 © Asfinag
Omezení rychlosti pro osobní automobily a motocykly (není-li dopravními značkami vyznačeno jinak):
Nejvyšší rychlost na silnicích: 100 km/h.
Nejvyšší rychlost na dálnicích: 130 km/h.
Nejvyšší rychlost na území obce mezi značkami označujícími začátek a konec obce: 50 km/h,
ve Štýrském Hradci (Graz) 30 km/h; na hlavních ulicích 50 km/hod. Pro automobily s přívěsy nad 750 kg platí mimo obec nejvyšší rychlost 80 km/h, na dálnicích 100 km/h. V případě potřeby může být povolená rychlost omezena.

Alkohol za volantem
Povolená hranice obsahu alkoholu v krvi je 0,5 promile!
Její překročení se trestá pokutou a odebráním řidičského průkazu.

Děti do 14 let, menší než 150 cm, smějí být přepravovány pouze v dětském zádržném zařízení (homologované dětské sedačky kategorie odpovídající váze dítěte).

Používání bezpečnostních pásů je v Rakousku povinné.

Používání ochranných přileb na jednostopých motorových vozidlech je v Rakousku povinné.

Parkování všeobecně
Povolené parkování v zónách krátkodobého parkování ("modré zóny") se pohybuje od 30 minut do 3 hodin, povolená doba musí být udána na začátku každé zóny.  V některých městech se umísťují parkovací kotouče viditelně uvnitř vozu na předním skle. Jinde podléhá parkování v modrých zónách poplatku. Příslušné parkovací lístky se prodávají mj. u čerpadel pohonných hmot nebo v trafikách. Některá města, např. Bludenz, Feldkirch, Dornbirn, Eisenstadt, Bregenz zavedla platby pomocí parkovacích automatů (poplatek se hradí vhazováním mincí). Krátkodobé parkování do 10 minut je zdarma, musí však být označeno zvláštním parkovacím lístkem.

Přehled parkování v Rakousku: www.parken.at
Ve Vídni platí speciální parkovací režim: www.parkeninwien.at, www.wien.info/parking

Dopravní nehody a poruchy:
Dopravní nehody, při kterých byly zraněny osoby, je třeba neprodleně ohlásit na policii nebo četnictvu, v případě věcných škod jen tehdy, když nebyla oboustranně prokázána totožnost. Autokluby ÖAMTC a ARBÖ mají nepřetržitou poruchovou službu, kterou si může vyžádat každý řidič. Řidiči, kteří nejsou členy těchto nebo podobných organizací, mohou využít jejich služby za úhradu.

Důležitá telefonní čísla:
Evropské tísňové volání: 112
Hasiči: 122
Policie: 133
Záchranná služba: 144
Horská služba: 140
poruchová služba ÖAMTC : 120
poruchová služba ARBÖ : 123

Benzín:
V Rakousku se u všech čerpacích stanic prodává bezolovnatý benzín Normal (91 oktanu).
EUROSUPER (bezolovnatý benzín s 95 oktany), Super Plus (98 oktanů), motorová nafta (Diesel) a kapalný plyn. Pro starší automobily bez katalyzátoru je u čerpacích stanic v prodeji přídavná látka (additivum), kterou je nezbytné přidat k bezolovnaté pohonné hmotě.

Povinnost vytvořit průjezd pro záchranáře
Informace naleznete zde.


 

Inspirace z Rakouska

 • Cyklostezka Traisentalradweg, Dolní Rakousko © Mostviertel Tourismus / weinfranz.at Cyklostezka Traisentalradweg, Dolní Rakousko © Mostviertel Tourismus / weinfranz.at
 • Letní pohoda u vody v Korutanech © Kärnten Werbung / Franz Gerdl Letní pohoda u vody v Korutanech © Kärnten Werbung / Franz Gerdl
 • Cyklistická dovolená ve Štýrsku © Schladming-Dachstein Tourismusmarketing GmbH / Herbert Raffalt Cyklistická dovolená ve Štýrsku © Schladming-Dachstein Tourismusmarketing GmbH / Herbert Raffalt
 • Pohled na pevnost Hohensalzburg © Tourismus Salzburg GmbH Pohled na pevnost Hohensalzburg © Tourismus Salzburg GmbH
 • Zámek Ort na jezeře Traunsee © MTV Ferienregion Traunsee Zámek Ort na jezeře Traunsee © MTV Ferienregion Traunsee

Infobox: Do Rakouska autem

ASFINAG Service Center

Pomoc pro motoristy v Rakousku poskytuje ASFINAG Service Center na telefonních číslech


Pracovníci ASFINAG Service Center zodpoví dotazy, týkající se dopravní sítě, odpočívadel, oprav a uzávěr na silnicích i sjízdnosti silnic v Rakousku.

Linka je v provozu od pondělí do pátku od 08:00 do 16:30 hodin také v češtině!


Informace pro motoristy v Rakousku!

copyrights obrázků

Účelem dvou hlavních domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagace Rakouska jako prázdninové destinace.