Please choose Language or Country
or

Priroda i klima

Između ravnog, stepskog krajolika panonske ravnice na istoku i visokih Alpa na zapadu rasprostiru se šumoviti i bregoviti krajevi, vlažna područja i jezerski platoi, sve do mediteranski grubih pejzaža na jugu.

Autorska prava

Osnovna svrha dvije domene www.austria.info i www.austriatourism.com je promocija Austrije kao destinacije za odmor.