Please choose Language or Country
or

Fauna şi flora

Austria beneficiază de un spectru larg de specii de plante şi animale, care sunt în parte endemice şi se află sub strictă protecţie.
Fauna
În Austria predomină fauna central-europeană: cerbul, căprioara, iepurele, fazanul, vulpea, bursucul, jderul, potârnichea. În regiunile alpine se întâlnesc capra neagră, marmota, vulturul şi corbul. Caracteristic pentru fauna panonică este paradisul păsărilor din centura de stuf din jurul lacului Neusiedlersee (bâtlanul, lopătarul, ciocîntorsul, gâscă sălbatică, ş.a.m.d.).
De câţiva ani există din nou o mică populaţie de urşi, care se întâlneşte mai ales în regiunile muntoase împădurite din sud şi centrale.

Flora
Varietatea reliefului şi climei favorizează o floră deosebit de bogată în specii. Austria se numără printre ţările cele mai bogate în păduri ale Europei. Caracteristice sunt pădurile de foioase (stejar, fag), respectiv cele mixte (fag, molid), în regiunile înalte molidul, laricea şi pinul.
Flora alpină este variată şi plină de culoare: floarea de colţ, genţiana, garofiţa, arnica, azalee, erica şi multe altele. În marginea de nord a Alpilor domină în special păşunile, în spaţiul panonic subarboretul, pădurile amestecate de foioase şi vegetaţia de stepă. La est de lacul Neusiedlersee se găseşte o floră specifică stepei sărate.
Parcurile naţionale ale Austriei, care se întind pe un procent de 3% din suprafaţa ţării, stau mărturie varietăţii peisajului, pe alocuri unic, aşa cum sunt de exemplu pădurile virgine şi cele umede.

Drepturi de imagine

Scopul principal al celor două domenii www.austria.info și www.austriatourism.com este promovarea Austriei ca destinație de vacanță.