Please choose Language or Country
or

V krajih, ki so prišli v stik z zgodovinskim nastankom svetovno znane pesmi, so spomini nanjo živi še danes. Na predbožični večer leta 1818 sta v Oberndorfu pri Salzburgu Joseph Mohr in Franz Xaver Gruber prvič povezala melodijo in besedilo v pesem, ki je postala priljubljena po celem svetu: pesem Sveta Noč! Blažena noč! je prepotovala številne avstrijske kraje, preden je lahko svoje sporočilo o miru in pripadnosti ponesla v najbolj oddaljene kotičke sveta.

Sveta noč − Oberndorf

The Silent Night Chapel in Obendorf © Tourismus Salzburg GmbH The Silent Night Chapel in Obendorf © Tourismus Salzburg GmbH

Tukaj pesem prvič zazveni

Blizu mesta Salzburg leži Oberndorf. Tukaj se v gričevnati pokrajini nahaja kapela Stille Nacht – zgodovinska postojanka, kjer je leta 1818 v cerkvi Sv. Nikola prvič zazvenela božična pesem Sveta noč. Zgodovino njenega nastanka je skladatelj Franz Xaver Gruber lastnoročno dokumentiral. Tako je tudi prav, kajti kdo bi vedel, kakšni miti (povezava 03_miti) bi se pojavili o izvoru in avtorjih te božične pesmi.

Kdor se bo dandanes zadržal v Oberndorfu, bo hitro občutil pomembnost tega kraja: v okrožju Svete noči z muzejem in kapelo Stille Nacht se vse vrti okrog te svetovno znane božične pesmi. Novozgrajena cerkev je bila leta 1798 slovesno odprta, a so jo morali zaradi velike škode ob poplavah kmalu zapreti. Po katastrofalnih poplavah leta 1897 in 1899 namreč božje hiše ni bilo več mogoče rešiti, zato so jo leta 1906 porušili. Na tem mestu so med leti 1930 in 1936 zgradili kapelo Stille Nacht. Kljub vsemu jim je uspelo rešiti prvotno opremo bivše cerkve Sv. Nikola, ki so jo nato vključili v novo kapelo.

Sveta noč − Mariapfarr

  • Silent night Location Mariapfarr © SalzburgerLand Tourismus /  Paulk Silent night Location Mariapfarr © SalzburgerLand Tourismus / Paulk

Začetek svetovno znane božične pesmi sega v zimo leta 1816 v Mariapfarru v Lungau, v čas trpljenja in odrekanja: napoleonske vojne so desetletja pustošile po evropskem kontinentu, ljudje so si želeli spokojnosti in miru. V takšnih družbenih razmerah je Joseph Mohr leta 1816 v nemškem jeziku napisal pesem Sveta noč! Blažena noč!.

Mladi Mohr je bil v majhni salzburški občini svojim nalogam več kot dorasel. Njegov priljuden način, ki v tistem času za duhovnike nikakor ni bil samoumeven, mu je pomagal, da je zlahka zgradil zaupanje. Ljudi se je dotaknil in vedel za njihovo hrepenenje po upanju v tem brezupnem času. Morebiti je bilo prav to hrepenenje tisto, kar ga je spodbudilo k tej tihi, nežni pesmi: povezava med božično zgodbo, ki se je v Sveti noči pripetila, ter globokim občutkom tolažbe in zaupanja.

Sveta noč − Arnsdorf

Silent Night Museum in the Arnsdorf Primary School © Stille Nacht Gesellschaft Silent Night Museum in the Arnsdorf Primary School © Stille Nacht Gesellschaft

Nastanek melodije Franza Xaverja Gruberja

V Arnsdorfu je živel Franz Xaver Gruber, kamor se je leta 1807 preselil iz Gornje Avstrije. Bil je zavzet učitelj, a njegova velika ljubezen je bila glasba. V tistih časih so številni otroci zaradi dela ostali na kmetijah pri svojih starših, zato je imel Gruber le nekaj učencev. Tako je imel čas, da je opravljal tudi naloge cerkovnika in organista v sosednjem Oberndorfu. Tam je spoznal duhovnika Josepha Mohra, ki je bil navdušen nad njegovimi glasbenimi sposobnostmi. 24. decembra 1818 ga je prosil, da bi k njegovi pesmi skomponiral ustrezno melodijo in Gruber je napisal melodijo še istega dne.

Stara osnovna šola v Arnsdorfu vključuje muzej Stille Nacht. Po škripajočih stopnicah se podate v prvo nadstropje in tam v bivše bivalne prostore Franza Xaverja Gruberja, kjer je živel s svojo družino. Majhen kraj v bližini Oberndorfa je bil preko stoletij poznan kraj: gospodarska lega in perspektivna prihodnost te regije sta bili slabi, pogoji za cvetoče romanje pa toliko boljši. Šolska hiša v Arnsdorfu je še zmeraj ohranjena v prvotnem stanju in do danes še vedno deluje kot šola.

Ali ste vedeli, da ...

… vsako leto 24. decembra predvajajo spominsko praznovanje Svete noči v Oberndorfu v živo tako preko spleta kot tudi audio-streama?

… obstaja v Avstriji 10 muzejev s tematiko Svete noči?

… je v Zillertalu hišica Strasserhäusl ohranjena kot muzej? Od tukaj je družina Strasser pesem ponesla v svet?

… si zgodovino pesmi lahko ogledate kot zgodovinsko igro v rojstni hiši Franza Xaverja Gruberja v Hochburgu na Achu?

… so pesem Sveta noč! Blažena noč! prevedli v preko 300 jezikov in narečij?
 

Sveta noč − Fügen v Zillertalu

Museum Fügen © Heimat- und Museumsverein Fügen Museum Fügen © Heimat- und Museumsverein Fügen

Začetek svetovnega glasbenega potovanja

Ali je bila pesem ob njeni krstni uprizoritvi na predbožični večer leta 1818 poslušalcem všeč, ni znano. Morebiti bi kmalu potonila v pozabo, če ne bi bilo manjkajočih orgel: k načrtovanju teh so povabili tirolskega izdelovalca orgel Karla Mauracherja. Ta je ob svojih obiskih v Oberndorfu postal pozoren na izredno kakovost te božične pesmi. Njene note je ponesel v svoj domači kraj Fügen na Tirolskem Zillertalu, kjer je pesem v kratkem času osvojila človeška srca.

Presenetljivo, ravno v času, ko so se novosti širile počasi, je pesem Sveta noč! Blažena noč! izjemno hitro našla svojo pot iz oddaljenega Zillertala v svet. Na celotni Tirolski so takrat živele številne trgovske družine, ki so na svojih potovanjih izvajale tudi koncerte. Zlasti družini Rainer iz Fügena in Strasser iz Laimacha sta bili v 20-ih letih 19. stoletja znani kot potujoči pevski skupnosti, ki sta med drugim uprizarjali tudi Sveto noč. Ta je kmalu za tem izšla tudi prvič natisnjena v notnem zvezku z naslovom „Štiri prave tirolske pesmi“ (nem. Vier ächte Tyroler Lieder).

Sveta noč − Hallein

Silent Night location Hallein © SalzburgerLand Tourismus / Kathrin Gollackner Silent Night location Hallein © SalzburgerLand Tourismus / Kathrin Gollackner

Kraj poklica Franza Xaverja Gruberja

Najgloblja želja takrat 47-letnega učitelja Franza Xaverja Gruberja, da bi se osredotočil na glasbo, se je izpolnila leta 1835, ko je bil imenovan za organista župnijske cerkve v Halleinu. Poleg svojega dela kot pravni uradnik, se je lahko posvetil tudi svoji skladateljski dejavnosti: tako je nastala vrsta cerkvenih glasbenih del. 

V Halleinu je Franz Xaver Gruber 30. decembra 1854 napisal „avtentično pobudo h kompoziciji božične pesmi“: s tem je dal nedvomen pečat avtorstvu in izvoru besedila ter melodije pesmi Sveta noč! Blažena noč!,  saj je odpravil vse neresnične domneve, da bi naj pesem izhajala iz Zillertala ali da bi jo naj skomponiral Michael Haydn. Franz Xaver Gruber je umrl leta 1863 v Halleinu kot ugleden in premožen mož od starostne onemoglosti.

Nasproti Halleinske mestne župnijske cerkve se nahaja muzej Stille Nacht, ki bo 27. septembra ponovno odprt: prikazoval bo celotno dokumentacijo te božične pesmi, kitaro Josepha Mohra in kose opreme iz Gruberjevega stanovanja ter avtografe in „avtentično pobudo“. V tej muzejski hiši je Franz Xaver Gruber živel kar 28 let.

Sveta noč − Salzburg

  • Salzburg Christmas Market © SalzburgerLand Tourismus / Achim Meurer Salzburg Christmas Market © SalzburgerLand Tourismus / Achim Meurer

Otroštvo in mlada leta Josepha Mohra

Joseph Mohr je bil rojen 11. decembra 1792 kot nezakonski otrok v škofovskem mestu Salzburg in je tukaj v revnih razmerah preživel svoje otroštvo ter čas šolanja. V Johannu Nepomuku Hiernleju je našel svojega finančnega podpornika. Mohr je v pripravljalnih razredih in kasneje na akademski gimnaziji spadal med najboljše učence. Njegovo glasbeno znanje mu je leta 1807 omogočilo mesto v samostanskem cerkvenem zboru Sv. Peter. To je bila za 15-letnega Mohra izvrstna izkušnja. Študij teologije v kraljevem bavarskem Lyzeumu v Salzburgu je zaključil z mašniškim posvečenjem v katedrali leta 1815.

Danes v Salzburgu nudijo vodenje po mestu na temo Sveta noč! Blažena noč!, ki med drugim vodi po ulici Steingasse do salzburške katedrale, duhovniške hiše na trgu Makartplatz, nato do benediktinskega samostana Sv. Petra in do današnje salzburške univerze z veliko avlo. Tukaj se je za časa Mohra nahajala akademska gimnazija. Znano salzburško igranje z zvonovi je moč doživeti v centru mesta. Vsako leto 24. decembra ob 7., 11. in 18. uri tam zveni melodija pesmi Sveta noč! Blažena noč!.  V cerkvah pa se ob božični maši tradicionalno prepeva njena originalna različica.

oznaka avtorskih pravic slik

Glavni cilj dveh osrednjih domen www.austria.info in www.austriatourism.com je promocija Avstrije kot počitniške destinacije