Please choose Language or Country
or

Hrad Hochosterwitz

Hrad Hochosterwitz tróni na 150 metrov vysokom vápencovom brale v obci St. Georgen am Längsee. Po kľukatej ceste sa cez 14 historických hradných brán dostanete k hlavnému hradu, kde môžete nahliadnuť do minulosti tohto fascinujúceho vojenského opevnenia.

Hrad sa po prvý raz spomína v darovacej listine kráľa Ľudovíta II. zvaného Nemec v roku 860 a do polovice 12. storočia patril do vlastníctva Salzburského arcibiskupstva. V roku 1571 získal hrad Georg Khevenhüller, ktorý ho prebudoval na impozantnú a nedobytnú pevnosť, akou je dodnes.

Zvláštnosťou hradu Hochosterwitz je opevnenie so 14 bránami pri kľukatej hradnej ceste, ktorá v miernom stúpaní prekonáva hlboké rokliny alebo vedie na priestranstvá, kde sa mohlo zhromaždiť vojsko v prípade obliehania. Druhá cesta tzv. „Narrensteig“ („Chodník bláznov“) vedie k hradu cez strmý skalnatý západný svah.

Stavba je súčasne stredovekým hradom i pevnosťou v modernom zmysle slova. Listina z roku 1388 opisuje pôvodnú podobu hradu: hradnú vežu so štvorcovým pôdorysom, na ktorú sa pripájali obytné miestnosti, malá hradná kaplnka a ochranné múry s cimburím a strieľňami.

Jadrom komplexu je citadela, ktorej najstaršia časť pochádza z obdobia okolo roku 1540. Neskôr boli pristavené arkády, nádvorie so studňou a hradná kaplnka so stropnými freskami a maľbami na stenách. V citadele si môžete pozrieť zbrojnicu, zbierku zbraní a zbierku obrazov z obdobia renesancie. Stredoveké remeslá ešte i dnes žijú v hradnej kováčskej a tesárskej dielni.

Hrad Hochosterwitz

Ďalšie pamiatky v Korutánsku

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.