hľadať

  ÖBB Zug, Aussicht

  ÖBB / Barbara Seyr
  Österreich

  Aktuálna situácia v Rakúsku
  Rakúsko je tak ako mnohé iné krajiny zasiahnuté celosvetovým šírením koronavírusu. Rakúska spolková vláda reagovala veľmi skoro a prijala rozsiahle opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia vírusu. Okrem zákazu letov, kontrol a uzávierky hraníc platia v celom Rakúsku obmedzenia pre verejný život. Školy a univerzity sú zatvorené, resp. prechádzajú na e-learning. Zatvorené sú tiež reštaurácie a obchody okrem niektorých výnimiek (napr. predajní potravín). Zakázané sú akékoľvek podujatia, na žiadnom mieste sa nesmie súčasne zdržiavať viac ako 5 ľudí. Úrady vyzývajú obyvateľov, aby svoje domovy opúšťali iba v naliehavých prípadoch. Všetky tieto opatrenia predstavujú zásah do každodenného života. Zabránenie šíreniu koronavírusu a zdravie nášho obyvateľstva, ako aj hostí však musia byť našou najvyššou prioritou.

  Letecké spojenia
  Medzi Rakúskom a nasledovnými krajinami boli zrušené priame lety: Irán, Južná Kórea, Čína, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Holandsko, Rusko a Ukrajina. Pravidelná letová prevádzka na letisku v Innsbrucku bola zrušená. Svoju pravidelnú letovú prevádzku zastavila aj spoločnosť Austrian Airlines. Informujte sa, prosím, včas u Vašej leteckej spoločnosti, či sa Váš let naozaj uskutoční.

  Aktuálne informácie o prevádzke na letiskách:


  Vlakové spojenia
  Zastavená je tiež osobná vlaková doprava medzi Rakúskom a Talianskom, Slovinskom, Švajčiarskom, Slovenskom a Českou republikou. Železničná doprava medzi Rakúskom a Nemeckom je obmedzená, zastavené sú vlakové spojenia medzi Tirolskom a Nemeckom. V rámci Rakúska je vnútroštátna železničná preprava stále viac redukovaná.
  Aktuálne informácie rakúskych železníc ÖBB

  Hraničné kontroly
  Momentálne prebiehajú hraničné kontroly na hraniciach s Talianskom, Švajčiarskom, Nemeckom, Lichtenštajnskom, Maďarskom a Slovinskom. Nemecko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko tiež kontrolujú svoje hranice, resp. zaviedli obmedzenia vstupu na ich územie. Za účelom získania ďalších informácií sa, prosím, obráťte na príslušné úrady.

  Cestovanie do Rakúska
  Osoby, ktoré prichádzajú do Rakúska z Talianska, Švajčiarska a Lichtenštajnska, musia predložiť lekárske potvrdenie o negatívnom teste na COVID19. V opačnom prípade im nebude umožnené prekročiť hranice. Prejazd bez zastavenia je povolený. Občania tretích krajín, ktorí sa počas 14 dní pred vycestovaním zdržiavali v rizikovej oblasti zasiahnutej koronavírusom COVID19, sú povinní predložiť lekárske potvrdenie o negatívnom výsledku testu, ktoré nesmie byť staršie ako štyri dni. 

  Za rizikové oblasti sa považujú krajiny, pre ktoré bola vydaná výstraha pred vycestovaním v súvislosti s koronavírusom. V súčasnosti platí výstraha pred vycestovaním (najvyššieho stupňa č. 6) pre Francúzsko, Holandsko, Irán, Južnú Kóreu, Rusko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Ukrajinu a Veľkú Britániu. Vysoké bezpečnostné riziko (stupeň č.4) sa v súčasnosti vzťahuje na všetky krajiny na celom svete. Podrobnejšie informácie o výstrahe pred vycestovaním nájdete na webovej stránke rakúskeho Ministerstva zahraničných vecí.

  V prípade podozrenia na nákazu vírusom COVID-19 sa musia nariadenej lekárskej kontrole podrobiť osoby, ktoré cestujú do Rakúska alebo prechádzajú jeho územím.

  Zastavenie vydávania víz
  Rakúske veľvyslanectvá a konzuláty na celom svete v súčasnosti nevystavujú žiadne víza.

  Uzatvorenie lyžiarskych stredísk
  Všetky lyžiarske strediská v Rakúsku sú zatvorené.

  Ubytovanie
  Veľa ubytovacích zariadení je zatvorených. Výnimky platia pre zariadenia, ktoré ubytovávajú kľúčových zamestnancov, napríklad v obchodoch s potravinami alebo pracovníkov humanitárnych organizácií.

  Regióny v karanténe
  V Tirolsku je v karanténe všetkých 279 obcí. V Salzbursku platí karanténa pre obce v údoliach Gasteinertal, Großarltal a obec Flachau. Karanténa bola uvalená aj na región Arlberg v spolkovej krajine Vorarlbersko, konkrétne ide o obce Lech, Zürs, Stuben, Warth a Schröcken, ako aj miestne časti Nenzing-Dorf a Beschling v obci Nenzing.

  Obmedzenia v obchodoch a gastronómii
  Zatvorené zostávajú obchody, ktoré neslúžia na základné zásobovanie. Otvorené sú obchody s potravinami, lekárne, drogérie, pošty alebo banky. Gastronomické prevádzky sú zatvorené, resp. prechádzajú na donáškovú službu.

  Obmedzenie konania podujatí
  Športoviská, ihriská a ostatné verejné priestranstvá sú zatvorené. Zatvorené sú tiež všetky spolkové múzeá. Platí zákaz konania akýchkoľvek podujatí. Na žiadnom mieste sa nesmie súčasne zdržiavať viac ako 5 ľudí. Odpovede na otázky v súvislosti s týmto nariadením nájdete na webovej stránke rakúskeho Spolkového ministerstva pre poľnohospodárstvo, regióny a cestovný ruch (ďalej iba „BMLRT“).

  Aktuálne zatvorené inštitúcie
  Rakúska Spolková vláda zakázala zhromažďovanie viac ako 5 osôb na jednom mieste. Zatvorené sú preto mnohé atrakcie a inštitúcie ako múzeá, zámky, divadlá opery a iné. Bližšie informácie sú uverejnené na webových stránkach príslušnej inštitúcie.

  Verejná hromadná doprava
  Prevádzka metra, autobusov, električiek atď. v Rakúsku zatiaľ nie je obmedzená.

  Zrušenie rezervácií
  V prípade otázok ohľadom podmienok stornovania sa, prosím, obráťte priamo na Vášho poskytovateľa ubytovania, resp. organizátora zájazdu.

  Podozrenie na infekciu
  Ak sa u Vás objavia symptómy alebo podozrenie, že ste sa nakazili, bezpodmienečne sa vyhnite verejným dopravným prostriedkom a zhromaždeniam väčšieho počtu ľudí. Zostaňte v karanténe a zavolajte na zdravotnícku tiesňovú linku 1450, kde dostanete ďalšie pokyny.

  Ďalšie informácie:
  Zdravotnícka tiesňová linka: 1450
  Tiesňová linka pre informácie o koronavíruse agentúry AGES: 0800 555 621
  Webová stránka s informáciami o koronavíruse Rakúskej agentúry pre potravinovú bezpečnosť AGES

  Webová stránka s informáciami o koronavíruse rakúskeho Ministerstva zdravotníctva

  Aktuálne varovania pred cestami do zahraničia rakúskeho Ministerstva zahraničných vecí BMEIA

  Webová stránka s informáciami o podmienkach stornovania Rakúskej hospodárskej komory WKÖ


  More information in English


  Informácie slovenských úradov:

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí: https://www.mzv.sk/

  Telefónna linka ministerstva: +421 2 5978 5978