hľadať
  • Alpguesalpe
   media_content.tooltip.skipped

  Fauna, flóra a podnebie

  Rakúsko sa nachádza v miernejšej zóne rozhrania podnebného pásma, ovplyvňovaného atlantickým prúdením a kontinentálnou chladnejšou klímou európskeho vnútrozemia. Rakúsko bolo obdarené bohatým spektrom rastlinných a živočíšnych druhov, niektoré z nich sú zo skupiny mimoriadne ziredkavých druhov a sú aj prísne chránené.

  Spring meadow in Wildschönau
  media_content.tooltip.skipped

  Flóra

  Dôsledkom rozmanitosti reliéfu krajiny a podnebia je logicky bohatá a pestrá ríša rastlín. Rakúsko patrí k európskym krajinám s bohatým výskytom rozličných druhov. Charakteristické sú listnaté lesy (duby, buky), resp. miešané lesy (buky, smreky) so stúpajúcou nadmorskou výškou sa ráz lesa mení a prevládajú smreky, smrekovec opadavý a limby.
  Alpská flóra je nielen bohatá na druhy. Vyniká i farebnosťou: plesnivec alpský, encián, hvozdík alpský, arnika, alpská ruža z rodu rododendronov, erika a veľa ďalších. Na severnom okraji Álp dominuje večne zelený ihličnatý porast, v panónskom priestore kroviny, miešané listnaté lesy. Špecifická stepná flóra je typická pre územie na východ od Neziderského jazera, s typickým rázom „slaných“ stepí.
  Národné parky Rakúska zaberajú 3% celkovej plochy krajiny, sú názorným príkladom a dôkazom o jej mnohorakosti. A podobne ako pralesy alebo rovníkové lesy, sú čiastočne i jedinečnými krajinnými prírodnými izotopmi.

  Kamzíky v pohorí Karwendel
  media_content.tooltip.skipped

  Fauna

  V Rakúsku sa to hmýri stredoeurópskou zverou: srny, jelenia, zajace, bažanty, líšky, jazvece, lasice, jarabice poľné sú bežnými obyvateľmi.

  V alpských regiónoch sa vyskytujú kamzíky, svište, orly skalné i dravé čavky alpské.

  Pre faunu je panónsky región za nepísaný raj okrídlencov všetkého druhu, hlavne vďaka životne dôležitým územiam s tŕstím, obopínajúcim vodné plochy Neziderského jazera (volavka, lyžičiar biely, cíbiky, divé husi a ďalšie).

  Počas ostatných rokov sa v južných i centrálnych husto zalesnených horských oblastiach Rakúska ojedinele zdržiava i medvedia populácia.

  Lúka s kvetmi, Sölktal
  media_content.tooltip.skipped

  Podnebie

  Vzhľadom na topografickú mnohorakosť a relatívne široké „rozpätie krídiel” Rakúska západno-východným smerom existuje značný rozdiel v charaktere (i denného) počasia, rozdeleného v podstate na 3 podnebné oblasti:

  Východ Rakúska: nie je priam bohatý na zrážky – už i v dôsledku vplyvu panónskeho typu počasia, prevládajú tu teda horúce letá a iba mierne zimy.

  Horské regióny: alpská klíma: bohaté na zrážky (okrem polôh vo vnútri Álp, napr. v hornej časti povodia rieky Inn – obere Inntal), krátke letá, dlhé zimy.

  Ostatné územie krajiny:: zmiešaná klíma – od atlantického vplyvu (na západe) až po vnútrozemský typ (na juhovýchode).

  Ďalšie informácie o aktuálnej poveternostnej situácii nájdete na stránke rakúskeho Štátneho ústavu pre meteorológiu a geodynamiku.

  media_content.tooltip.skipped