Please choose Language or Country
or

Podnebie

Rakúsko sa nachádza v miernejšej zóne rozhrania podnebného pásma, ovplyvňovaného atlantickým prúdením a kontinentálnou chladnejšou klímou európskeho vnútrozemia. Štyri ročné obdobia sa v Rakúsku prejavujú typickými teplotami a klimatickým charakterom ako v ostatných častiach európskeho kontinentu (jar, leto, jeseň a zima).
Vzhľadom na topografickú mnohorakosť a relatívne široké „rozpätie krídiel” Rakúska západno-východným smerom existuje značný rozdiel v charaktere (i denného) počasia, rozdeleného v podstate na 3 podnebné oblasti:

Východ Rakúska: nie je priam bohatý na zrážky – už i v dôsledku vplyvu panónskeho typu počasia, prevládajú tu teda horúce letá a iba mierne zimy.Horské regióny: alpská klíma: bohaté na zrážky (okrem polôh vo vnútri Álp, napr. v hornej časti povodia rieky Inn – obere Inntal), krátke letá, dlhé zimy.
 

Ostatné územie krajiny:: zmiešaná klíma – od atlantického vplyvu (na západe) až po vnútrozemský typ (na juhovýchode).

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.