Keresés
  • Kopogtatók járnak házról házra (adventi népszokás)
   media_content.tooltip.skipped

  Békeüzenet a világnak: a „Csendes éj! Szentséges éj!”

  Hat versszak, amely megváltoztatta a világot: egy dal, amely összeköti az embereket és 200 éve világszerte a béke üzeneteként csendül fel – leküzdve országhatárokat, nyelvi korlátokat és vallási különbségeket.

  Már a dal szövegének 1816-os keletkezésénél is jelentős szerepet játszott egy apró részlet, amely szintén a határok és akadályok leküzdésére utal: ugyanis a püspöki városból, Salzburgból érkező, segédlelkészként dolgozó Joseph Mohr, a „Csendes éj! Szentséges éj!” kezdetű vers eredeti változatát német nyelven írta meg.

  Ez a korai XIX. században kifejezetten szokatlan volt, mert akkoriban a templomi tartalmakat elsősorban latin nyelven rögzítették – egy nyelven, amelyet csak a népesség tanult rétegei értettek. Joseph Mohr szívén viselte a szegény és segítségre szoruló emberek sorsát, számára az összefogás és érthetőség különösen fontos fogalmak voltak. A német – mindenki számára könnyen érthető – szöveget valószínűleg ezt kihangsúlyozandó választotta.

  Mi a magyarázat a „Csendes éj! Szentséges éj!” jelenség sikerére?

  Iskolai körlevél
  media_content.tooltip.skipped

  1818 karácsony estéjén a Salzburg melletti Oberndorfban Joseph Mohr és Franz Xaver Gruber első ízben egyesíti a dallamot és a szöveget, hogy egy olyan karácsonyi éneket alkosson, amely az egész világot dalra fakasztja: a „Csendes éj! Szentséges éj!” jó néhány fázison ment keresztül, amíg a világ legtávolabbi sarkaiba is eljuthatott a béke és összetartozás üzenete.

  Előfordulhatott volna, hogy a lágy dallam és a reménnyel teli szöveg ismét eltűnt volna az emberek emlékezetéből. Az, hogy a "Csendes éj, szentséges éj" mégis a világ leghíresebb karácsonyi énekévé vált, két zillertali családnak köszönhető.

  „Csendes éj! Szentséges éj!”: zillertali énekes családok terjesztették a dalt a világban

  A dal egyedülállóan gyors elterjedése a tiroli Fügenből származó Rainer családnak és a hippachi Strasser testvéreknek volt köszönhető. Osztrák dalokból álló repertoárral turnéra indultak, és népzenével inspirálták az embereket, többek között New Yorkban és Szentpéterváron is.

  A történet Carl Mauracher, fügeni orgonaépítővel kezdődik, aki 1824-25-ben, a salzburgi Oberndorfban, a St. Nikola templom új orgonájának építésén dolgozott. Itt fedezte fel a „Csendes éj!” kottáját és vitte azt magával otthonába, a tiroli Zillertalba. Ott a dalt villámgyorsan megismerték és karácsony táján szívesen énekelték.

  Az első „Csendes éj!” énekes

  A Strasser testvérek

  A Strasser testvérek voltak az elsők, akik bizonyíthatóan énekegyüttesként adták elő a dalt. A család a Hippach melletti Laimachból származott, ahol Lorenz Strasser a gyermekeivel a ma is létező "Strasser-Häusl"-ben élt.

  Strasser vándorkereskedő volt, aki a téli hónapokban a német piacokra járt zenész családjával. A testvérek 1831-ben, Lipcsében énekelték először a „Csendes éj! Szentséges éj!"-t.

  A nagy lipcsei siker után a Strasser testvérek vándorénekesként bejárták Németországot, ahol a karácsonyi ének előadásával másokat is megihlettek. 1835 után a társulat már nem lépett fel nyilvánosan - de a zenemű folytatta világkörüli hódító útját.

  A zillertali énekes sikertörténete

  A fügeni Ludwig Rainer volt a másik zillertali, aki 1839-ben felkerekedett, hogy a népzenét népszerűsítse a világban. Akkor még csak 18 éves volt és a "The Rainer Family" nevű kvartettjével utazott Amerikába.

  Az 1821-ben született Ludwig Rainer a híres Rainer énekes családból származott. Az "ős-Rainerek" 1824 és 1839 között léptek fel együttesükkel és ez idő alatt vándorénekesként nagy sikereket arattak.

  Ludwig Rainer továbbvitte a „Rainerek" örökségét, célja az volt, hogy folytassa az első Rainer-generáció nagy sikereit. Ennek érdekében a csapatba választott tagoknak komoly felvételi vizsgákon kellett átesniük.

  1839-ben kezdték meg amerikai turnéjukat, amely 1843-ig tartott, és amellyel bejárták Bostont, New Yorkot, majd St. Louist és Philadelphiát. Úgy tartják, hogy 1839 karácsony estéjén hangzott fel először nyilvánosan New Yorkban a „Csendes éj!” című dal.

  A sikeres koncertkörút után Ludwig Rainer tiroli nemzeti énekesként folytatta az utazásait Európában. Különböző együttesekkel lépett fel Párizsban, Észak-Németországban, Törökországban és Szentpéterváron. A körút befejezése után hazatért és a tiroli Achensee mellett felépítette a Hotel Seehofot. Ludwig Rainer 1893-ban halt meg.

  Remény és bizalom 6 strófában

  Zeneszerző és szövegíró: Franz Xaver Gruber és Joseph Mohr.

  Egyikük sem élhette meg közös munkájuk világhírét: Franz Xaver Gruber és Joseph Mohr, az egyik a zeneszerzője, a másik a szövegírója a "Csendes éj!" című karácsonyi dalnak. 

  • A versíró pap

   Joseph Mohr pap és lelkipásztor volt – egy olyan hivatás, amelyben szociális elkötelezettsége révén különösen közel kerülhetett a rászorulókhoz. 1816-ban ő írta a "Csendes éj! Szentséges éj!" című verset, két évvel később barátja, Franz Xaver Gruber megzenésítette a szöveget, így jött létre a dal, amelyet több, mint 200 éve világszerte a karácsonyi béke üzenetének tekintenek.

  • A zeneszerző tanár

   Franz Xaver Gruber 1818. december 24-én, arnsdorfi lakásában komponálta a „Csendes éj! Szentséges éj!" zenéjét, miután Joseph Mohr felkérte verse megzenésítésére. Franz Xaver Gruber még megélte a karácsonyi dal népszerűségének kezdetét – a világhírnevet azonban már csak leszármazottai élvezhették.

  Salzburg télen - kilátás a Hohensalzburg várra
  media_content.tooltip.skipped

  Joseph Mohr

  Joseph Mohr 1792. december 11-én született Salzburgban, törvénytelen gyermekként. Mohr a legszegényebb körülmények között, egy nyirkos házban nőtt fel. Johann Nepomuk Hiernle, a salzburgi katedrális zenei vezetője azonban felismerte a fiatal Mohr tehetségét és intelligenciáját, gimnáziumba vitte és nevelőapjaként gondozta. Ugyanakkor a fiú énekesként és hegedűsként is tevékenykedett az egyetem és a Szent Péter bencés kolostor kórusában. Az iskola elvégzése és filozófiai tanulmányainak befejezése után, 19 évesen belépett a salzburgi papneveldébe, ahol 1815-ben szentelték pappá.
  A híres vers születése

  Joseph Mohr 1815-ben foglalta el első hivatalos állását segédlelkészként a lungaui Mariapfarrban. A XII. századból származó mariapfarri templomban elhelyezett szentképen „Szűz Mária és a háromkirályok imádása" látható. A kutatók azt feltételezik, hogy ez a kép inspirálta Mohrt a hat versszakos karácsonyi vers, „Csendes éj! Szentséges éj!” megírásához.

  Csendes éj szökőkút a Joseph Mohr téren
  media_content.tooltip.skipped

  „Csendes éj! Szentséges éj!” elsőként 1818-ban Oberndorfban csendül fel

  Mohr rosszul viselte Lungau zord éghajlatát, ezért Oberndorf an der Salzachba helyezték át. Az új plébánián Mohr összebarátkozott a tanárral, Franz Xaver Gruberrel, aki az oberndorfi Szent Nikola templom orgonistája volt. 1818 karácsonyán Joseph Mohr megkérte Grubert, hogy írjon egy dallamot egy verséhez. A karácsonyi mise után a „Csendes éj! Szentséges éj!"-t énekelte a két barát a templomban, a jászol előtt, Joseph Mohr gitárkíséretével. Joseph Mohr 1819 szeptemberében elhagyta Oberndorfot, de Gruberrel való szoros barátsága egész életében megmaradt.

  Joseph Mohr 1848. december 4-én tüdőbénulásban halt meg. Egyetlen tárgyi öröksége a gitárja volt, amely később Franz Xaver Gruber családjának birtokába került. A hangszer a halleini Csendes Éj Múzeumban tekinthető meg.

  Portré, Franz Xaver Gruber a gitárjával
  media_content.tooltip.skipped

  Franz Xaver Gruber

  Conrad Xaver Gruber 1787. november 25-én, szegény körülmények között látta meg a napvilágot. A gazdasági körülmények rosszak voltak és a kistermelők házi szövéssel kerestek plusz jövedelmet. Franz Xaver Grubernek – aki az akkori szokásoknak megfelelően keresztapja, Franz keresztnevét vette fel – először apja mesterségét kellett megtanulnia. De már gyerekként is mindennél jobban szerette a zenét. Gruber általános iskolai tanára felismerte ezt a tehetséget és titokban orgonaórákat adott neki, amiről apja nem tudhatott. 11 éves korában végre megkapta első saját hangszerét. 1805-ben megkezdhette a hőn áhított tanárképzést, amelyet 1807-ben sikerrel abszolvált, majd 20 éves korában, Arnsdorfban elfoglalta első állását tanárként, sekrestyésként és orgonistaként.

  Franz Xaver Gruber háza Halleinban
  media_content.tooltip.skipped

  Egy élet a zenéért

  Gruber emellett az oberndorfi Szent Nikola templom kántori és orgonista feladatait is ellátta. Ez a szenvedély volt, ami 1817-től összehozta őt az új oberndorfi segédlelkész Joseph Mohrral. Egy év barátság után az utóbbi felkérte, hogy zenésítse meg versét, így született meg a „Csendes éj! Szentséges éj!". Az 1818-as első közös karácsony esti fellépés után Franz Xaver Gruber a kórusra és gitárra írt verzió mellé egy orgonára írt változatot is komponált a dalhoz, melyet ő "egyszerű kompozíciónak" nevezett.

  Egy élet a zenéért Halleinben
  1835-ben Grubert kinevezték Hallein - akkoriban, mintegy 3500 lakosával, az ország második legnagyobb városa - plébániatemplomának karnagyává, kórusvezetőjévé és orgonistájává. Gruber igyekezete legfőképpen az énekesek és zenészek képzésére irányult az egyházi kórus számára.

  Franz Xaver Gruber 1863-ban, viszonylag jómódban halt meg végelgyengülésben, Halleinben.

  A világsiker állomásai

  Azokon a helyeken, amelyek kapcsolódnak a világhírű dal keletkezéséhez, még ma is féltve őrzik az emlékeket és a történeteket.

  Franz Xaver Gruber békeút
  media_content.tooltip.skipped

  „Csendes éj” helyszín, Salzburg - Joseph Mohr gyermekkora és ifjú évei
  Joseph Mohr 1792. december 11-én született törvénytelen gyermekként a püspökvárosban, Salzburgban, ahol gyermekkorát és iskolás éveit igencsak szegény körülmények között töltötte. Johann Nepomuk Hiernle, a salzburgi katedrális zenei vezetőjében azonban pártfogóra talált, aki támogatta a nincstelen fiatalembert.
  Mohr az akadémiai gimnázium egyik legjobb tanulója volt. Zenei képességei lehetővé tették számára, hogy 1807-ben helyet kapjon a Szent Péter apátsági kórusban. Ezt követő teológiai tanulmányait Salzburgban fejezte be, ahol 1815-ben a székesegyházban szentelték pappá. 

  „Csendes éj” helyszín, Hochburg-Ach - Franz Xaver Gruber szülőhelye
  Franz Xaver Gruber 1787. november 25-én született ebben a felső-ausztriai kisvárosban, igencsak bizonytalan időkben. A napóleoni megszállás Hochburg lakosságának életét is megnehezítette. Franz Xaver Gruber azonban befejezhette a tanárképzést és Arnsdorfban talált tanári állást. 

  Csendes éj kápolna, Oberndorf
  media_content.tooltip.skipped

  „Csendes éj” helyszín, Oberndorf - először csendül fel az ének
  Oberndorf
  Salzburg városától nem messze található. Itt, a lankás dombok között áll a Csendes éj Emlékkápolna - az a történelmi hely, ahol 1818-ban a Szent Nikola templomban először hangzott fel a "Csendes éj" karácsonyi ének.

   

  „Csendes éj” helyszín, Máriapfarr - Joseph Mohr gyökerei és inspirációja
  A napóleoni háborúk évtizedekig pusztítottak az európai kontinensen, az emberek békére és nyugalomra vágytak. Ezzel a háttérrel vetette papírra Joseph Mohr 1816-ban, Lungauban, Mariapfarrban a „Csendes éj! Szentséges éj!" című versét, német nyelven.
  Mariapfarr Zarándokmúzeum

  Csendes éj Múzeum
  media_content.tooltip.skipped

  „Csendes éj” helyszín, Arnsdorf - megszületik Franz Xaver Gruber dallama
  Arnsdorfban
  élt Franz Xaver Gruber, aki 1807-ben költözött ide Felső-Ausztriából. Teljes odaadással dolgozott tanárként, de igazán nagy szerelme a zene volt. Jövedelem-kiegészítésként sekrestyésként és orgonistaként is munkát vállalt a szomszédos Oberndorfban. Itt ismerkedett meg és barátkozott össze Joseph Mohr lelkésszel. 1818. december 24-én felkérte, hogy komponáljon egy, a verséhez illeszkedő zenét. Gruber még aznap megírta a dallamot.

   „Csendes éj” helyszín, Hallein - Franz Xaver Gruber hivatásának helye
  Franz Xaver Gruber 1854. december 30-án, Halleinben írta meg az " A karácsonyi ének kompozíciójának hiteles indítéka" című művét. Ebben tisztázta a "Csendes éj!" szövegének és dallamának szerzői jogállását és eredetét, illetve eloszlatott minden téves feltételezést, miszerint a dal a Zillertalból származik, vagy, hogy Michael Haydn komponálta volna.
  A halleini plébániatemplommal szemben található a Csendes éj Múzeum, amely a karácsonyi dal teljes dokumentációját, Joseph Mohr gitárját, a Gruber lakásából származó berendezési tárgyakat, valamint autogramokat és a "Hiteles indíték" című művet mutatja be.

  A „Csendes éj! Szentséges éj!” kézirata
  media_content.tooltip.skipped

  „Csendes éj” helyszín, Fügen im Zillertal - Egy zenei körutazás kezdete

  Nem tudni, mennyire tetszett az embereknek a dal, amikor 1818 karácsony estéjén először bemutatták. Talán hamarosan feledésbe is merült volna, ha nincs az orgona: az előadás megtervezéséhez Karl Mauracher, tiroli orgonaépítő mestert kérték fel, aki oberndorfi látogatásai során figyelt fel a karácsonyi ének különlegességére. A kottát magával vitte szülővárosába, a tiroli Zillertalban fekvő Fügenbe, ahol a dal pillanatok alatt meghódította az emberek szívét.

  Abban az időben számos kereskedőcsalád élt szerte a tiroli tartományban, akik utazásaik során koncerteket is adtak. Közülük, az 1820-as években különösen a fügeni Rainer és a laimachi Strasser családok voltak ismertek vándorénekesként. A dal hamarosan nyomtatásban is megjelent a "Négy eredeti tiroli dal" című dalos könyvben.

  Éhes egerekről és hamis zeneszerzőkről: a „Csendes éj” legenda

  A „Csendes éj” néhány éve ünnepelte 200. évfordulóját. Az évek során számtalan legenda lengte körül a híres karácsonyi dalt. A dal keletkezését és elterjedését még mindig intenzíven kutatják, így folyamatosan újabb és újabb információk látnak napvilágot. Íme, néhány - valós és valótlan - a „Csendes éj!” keletkezésével kapcsolatos történet.

  Ez is érdekelheti Önt

  •         Téli varázslat
   media_content.tooltip.skipped

   Téli élmények a sípályákon túl

   Ausztria téli tájaihoz nemcsak a sípályákon kerülhetünk közel, hanem hótalpas túrázás, kutyás vagy lovas szános utazás, esetleg hangulatos téli kirándulás során is.

   Tovább
  media_content.tooltip.skipped