Iskanje

  Favna, flora in podnebje

  Avstrija leži v zmernem pasu na prehodnem območju z vplivi atlantskega in celinskega srednjeevropskega podnebja. Štirje letni časi imajo tipične temperaturne in podnebne značilnosti. Avstrija razpolaga s široko paleto rastlinskih in živalskih vrst, ki so deloma endemične in strogo zaščitene.

  Flora

  Raznolikost reliefa in podnebja vpliva na raznolik in bogat rastlinski svet. Avstrija sodi med najbolj gozdnate dežele Evrope. Značilen je listnati gozd (hrast, bukev) oz. mešani gozd (bukev, smreka), v višjih regijah pa smrekov, macesnov in cemprinov gozd.
  Zelo raznolika in barvita pa je alpska flora: planika, encijan, alpski nagelj, arnika, alpska vrtnica, resje in še veliko drugih. Na severnem robu Alp še posebej prevladujejo travinje, v panonskem prostoru grmovje in grmičevje, listnati mešani gozd ter stepske rese. Vzhodno od Nežiderskega jezera se nahaja specifična slana stepska flora.
  Avstrijski narodni parki, ki se raztezajo na več kot 3 odstotkih površine dežele, beležijo pokrajinsko raznolikost z deloma edinstvenimi naravnimi pokrajinami, kot sta pragozd in deževni gozd.

  Planika

  Favna

  V Avstriji prevladuje srednjeevropski živalski svet: srne, jeleni, kunci, fazani, lisice, jazbeci, kune, jerebice.

  V alpskih regijah domujejo gamsi, svizci, orli in gorske kavke.

  Za panonsko favno je značilen ptičji raj v pasu trsja ob Nežiderskem jezeru (čaplje, žličarka, sabljarka, divje gosi ipd.).

  Zadnjih nekaj let v Avstriji ponovno obstaja tudi majhna medvedja populacije, ki se pretežno zadržuje v gozdnatih južnih in osrednjih gorskih regijah.

  Chamois in the Karwendel Mountains

  Podnebje

  Zaradi topografske raznolikosti in relativno velike razpotegnjenosti v smeri zahod-vzhod razlikujemo tri bistvena podnebna območja:

  Vzhod: panonsko podnebje s celinskimi vplivi: malo padavin, vroča poletja, a le zmerno hladne zime.

  Gorske regije: alpski podnebje: obilo padavin (izjema notranje alpske dolinske lege kot npr. zgornja dolina Inntal), kratka poletja, dolge zime.

  Preostalo območje države: prehodno podnebje z atlantskimi vplivi (na zahodu) in celinskimi vplivi (na jugovzhodu).

  Več informacij o aktualnih vremenskih razmerah najdete pri centralnem zavodu za meteorologijo in geodinamiko.

  Aufgeblühte Bergwiesen in Hohe Tauern