Søg

  Nationalpark Neusiedler See

  Nationalparken rækker ind i Ungarn og blev åbnet i 1993. Med vand og sivområder, enge ved vandet og saltholdige vandområder, der periodevist udtørrer, er Neusiedler See et af Europas mest fascinerende naturområder.

  Blick auf den Neusiedler See bei Podersdorf

  Fakta om Nationalpark Neusiedler See

  • Størrelse:
   Ca. 300 km2 (heraf ca. 97 km2 i Østrig)
  • Grundlagt:
   1993
  • Hovedattraktioner:
   Neusiedler See, fugleliv, fugletræk, steppelandskabet

  Baggrunden for at oprette et nationalparkområde omkring Neusiedler See var den mangfoldige og unikke natur, som fascinerede både videnskabsmænd og studerende. I 1992 blev nationalpark-planerne godkendt efter længere tids forhandlinger, og i 1993 blev den østrigske del af Nationalpark Neusiedler See endeligt grundlagt (den ungarske del, Fertö-Hanság Nemzeti Park, blev grundlagt i 1991). Nationalparken er ikke kun Østrigs første grænseoverskridende nationalpark, og også den nationalpark, der først blev international anerkendt af IUCN.

  Neusiedler See er den vestligst beliggende steppesø på Eurasia-kontinentet og ligger i et område, hvor forskellige geografiske flora- og faunazoner mødes, og et område, som er karakteriseret af vidtstrakte vådområder, subalpine bjergområder, submediterrane bakker, alkaliske søer (søer med en pH-værdi over 7), saltholdige jorde, sivbevoksning og kyststeppe. Øst- og vesteuropæiske plante- og dyrearter mødes her, hvilket giver området omkring søen dets usædvanlige mangfoldighed.

  Nationalparken er desuden kendt som et fugleparadis, og tiltrækker med sine mere end 350 fuglearter ornitologer fra hele verden, der kommer for at studere fuglene året rundt. Men Neusiedler See er ikke kun er eldorado for ornitologer, også cyklister, løbere og ryttere finder nok at se og opleve undervejs.

  Hvad er en steppesø?

  En steppesø er en flad, lukket sø, som ikke har forbindelse til andre vandsystemer, fx flod eller hav. I stedet forsvinder den ud i småsøer, sumpe og vådområder, som kan være permanente eller sæsonale. Vandstanden balanceres pga. af fordampning i årets varme måneder.

  Kanutour am Neusiedler See in Rust entlang des Schilfgürtels

  Praktiske links

  Oplev nationalparken

  50 % af Nationalpark Neusiedler Sees ca. 97 km2, som ligger i Østrig, er udstukket som naturzone, hvor naturen får lov at passe sig selv. Her har parkens gæster heller ingen adgang. Parkens resterende areal kan opleves til fods, cykel eller hest og er inddelt i 5 områder:

  Zitzmannsdorfer Wiesen: Syd for Weiden ligger et stort engområde, hvoraf ca. 6,5 km2 tilhører nationalparken. Langs vejen kan du følge cykelrute B10 mod Podersdorf. På søsiden kan du se saltholdige jordområder og sivområder, mens landsiden er præget af ruinerne fra Zitzmannsdorf, der blev ødelagt af tyrkerne i 1529. På de tørre pletter vokser sjældne planter som stængelløs astragel, fjergræs og dværgiris, mens du i vådområderne kan finde blå iris og aster canus (en underart af asters). De midlertidige vandhuller lokker fugle som stor kobbersneppe, rødben, storspove og vibe til.

  Illmitz-Hölle: Denne del er ca. 30 km2 stor og omfatter en række saltsøer, engområder, søoplandet og sivbæltet. Langs den bevoksede bred syd for Podersdorf yngler bl.a. grågåsen og stylteløberen. Stinker-søerne er et godt sted at observere vadefugle: Ved Unteren Stinkersee ses ofte fjordterner, ved Zicklacke yngler klyder og hvidbrystede præstekraver. Langs bredden kan du også være heldig at spotte en sydrussisk tarantel, eller du kan betragte det græssende kvæg, som hjælper med at holde ynglepladserne fri for bevoksningen.

  Sandeck-Neudegg: Dette område grænser op til naturzonen med samme navn og danner således en effektiv bufferzone mellem naturzonen og ikke-nationalparkområdet. Vådområdet syd for Illmitz og Apetlon består af periodisk oversvømmede enge, forskellige sivområder og små trægrupper. Her kan du ofte se de fugle, som lever blandt sivene, fx sølvhejrer, skestorke, diverse ænder og gæs samt sangfugle. Du kan også være heldig at spotte større pattedyr som kronhjorte, rådyr eller vildsvin.

  Apetlon-Lange Lacke: Udover småsøer og engarealer i den sydlige del, består denne bevaringszone også af et område med saltsøer og græsmarker nord for Apetlon. Søen Lange Lacke samt Neubruch- og Fuchslochlacke er særligt interessant for ornitologer (og andre fugleinteresserede), fordi de byder på hvile og næring for et væld af trækfugle. I græsmarkerne yngler vibe og rødben, i sivbevoksningen rørhøg og blishøne. Hamstere, siseler og steppeildere lever også frit i det hæje græs.

  Waasen-Hanság: Dette område er kun 1,42 km2 storts, men er omgivet af over 2 km2 brakjord. Området var tidligere en del af Neusiedler See, men blev drænet af adskillinge kanaler. I 1700-tallet lignede området en sump, og fra ca. 1870 gravede man tørv. Hanságs sidste saltsø forsvandt efter konstruktionen af hovedkanalen, Einserkanal. Området har en betydelig bestand af Stortrapper, vagtler, storspover, mosehornugler, sortstrubede bynkefugle og rødryggede tornskader. Om vinteren kan du se fjeldvåger, blå kærhøg, dværgfalke og havørne her.

  Kiebitz

  Nationalpark Neusiedler See er også UNESCO-verdensarv

  Hele Neusiedler See, byerne, de kultur- og naturmæssige skatte omkring søen (inkl. nationalparken) blev optaget på UNESCOs verdensarvliste i 2001 og dermed klassificeret som et kulturlandskab af "exceptionel og universel værdi". Nomineringen er udført i fællesskab mellem Ungarn og Burgenland, så verdensarven Fertö-tó Neusiedel er et af de få eksisterende grænseoverskridende verdensarvsteder.

  Neusiedler See og det omgivende landskab er helt unikt. Landskabet mellem Alperne og den ungarnske slette er blevet udviklet gennem årtusinder i samspillet mellem natur og kultur. Søen, naturen og landskabet er bl.a. præget af de klart afgrænsede, kompakte landsbyer, som er opstået fordi det flade og åbne område tidligere var prisgivet fjenden under eventuelle angreb. Resultatet blev tætstående rækkehuse, ofte med en beboelsesdel oven på erhvervsdelen - en ting som i dag er med til at gøre landsbyerne idylliske.

  Læs mere
  Rust

  Populære udflugtsmål

  • Historisches Klassenzimmer, Dorfmuseum Mönchhof
  • Schloss Halbturn im Abendlicht
  • Schloss Esterhazy

  Informations- og besøgscentre

  Lokale turistkontorer omkring Neusiedler See

  Lokale turistkontorer omkring Neusiedler See (fortsat)

  Følgende kunne måske også interessere dig