Søg

  Nationalpark Donau-Auen

  Denne nationalpark blev reddet i allersidste øjeblik, da der ellers var planlagt et vandkraftværk mellem Wien og Bratislava.

  I 1984 var der planlagt opførelsen af et vandkraftværk ved Hainburg, som ville have ødelagt den sidste fritstrømmende del af Donau og de omkringliggende skove og vådområder. Heldigvis bar en fredelig besættelse af jorden frugt: Videnskabsfolk påviste, at regionens biodiversitet var langt højere end tidligere antaget, og at området derfor var bevaringsværdigt som nationalpark. Kraftværksplanerne blev skrinlagt, og i oktober 1996 blev nationalparkdrømmen til virkelighed.

  Danube near Hainburg / Donau-Auen National Park in Lower Austria

  Fakta om Nationalpark Donau-Auen

  media_content.tooltip.skipped
  • Størrelse:
   Over 96 km2
  • Grundlagt:
   1996
  • Plantearter:
   Mere end 800
  • Dyrearter:
   Mere end 200 + et ukendt antal insekter
  • Hovedattraktion:
   Donau

  En "Au" er et vådområde, som primært består af skov. Nationalpark Donau-Auen er en mosaik af leverum til land og til vands, som holdes i live på grund af Donau-flodens vekslende vandstand. Selvom vandet kun udgør ca. 20 % af nationalparkens samlede areal, er det netop dette, der er områdets drivende faktor: Over en afstand på 36 km får Donau lov at flyde frit, og de store forskelle i vandstanden på op til 7 meter har stor indflydelse på landskabet. Men mens Donaus sidearme er ekstremt dynamiske habitater på grund af den varierende vandstand, er baglandet med tidligere afskårne sidearme blevet transformeret til stillestående vådområder, der giver liv til en rig vegetation af vand- og sumpplanter.

  Den mere end 96 km2 store nationalpark giver liv til over 800 karplanter, mere end 30 pattedyrarter og 100 ynglende fuglearter. Der er blevet opdaget ca. 60 fiskearter, 13 paddearter og 8 reptilarter. Dertil kommer et utal af insekter (det kan være en god idé at medbringe insektspray om sommeren).

  Nationalparkens hovedopgave er at beskytte Donaufloden og dens sidearme samt vådområder i et bælte, der strækker sig fra øst for Wien til Slovakiets grænse nær Bratislava. Formålet er at bevare områdets dynamiske natur, men samtidig gøre den tilgængelig for mennesker.

  Læs mere om dyrene i Nationalpark Donau-Auen

  • Nationalpark Donau Auen / Nationalpark Donau-Auen
   media_content.tooltip.skipped
  • Donau-Auen National Park / Nationalpark Donau-Auen
   media_content.tooltip.skipped
  • National park Donau outside / Nationalpark Donau-Auen
   media_content.tooltip.skipped
  • Danube near Hainburg / Donau-Auen National Park in Lower Austria
   media_content.tooltip.skipped

  Fauna & flora

  I Nationalpark Donau-Auen arbejdes der målrettet med forskellige artsbeskyttelsesprojekter, og der er derfor mange dyrearter, som finder det leverum, de har brug for her - hvilket kan være svært langs de regulerede dele af floden. Døde og væltede træer får lov at blive liggende, hvilket giver gode livsbetingelser for mange insekter. I 2005 vendte havørnen, der ellers var uddød i Østrig, tilbage og begyndte at yngle i nationalparken. Og siden 2007 har man arbejdet med bedre livsbetingelser for den europæiske sumpskildpadde (den eneste skildpadde, der naturligt lever i Mellemeuropa). Takket være projektet er ungskildpadder igen noget, man ser i parken. Andre dyr, der kendetegner Donau-Auen, er bæveren, den lille præstekrave og næsen (en fiskeart).

  Donau-Auens særlige natur og vekslende vandstand, giver også liv til mange sjældne planter, f.eks. anacamptis coriophora. Vinrankens forfader, vildvinen, hvis ranker når op til 30 meters højde, forekommer også naturligt her. Også den sibirske iris kan findes her.

  Informations- og besøgscentre

  Nationalpark Donau-Auen


  Følgende kunne måske også interessere dig

  media_content.tooltip.skipped