hľadať
  • Anton Bruckner, čiernobiela fotografia
   media_content.tooltip.skipped

  Po stopách Antona Brucknera

  Neobyčajný a pritom inovatívny štýl komponovania Antona Brucknera zásadným spôsobom ovplyvnil svet klasickej hudby. V roku 2024 oslávi Horné Rakúsko pod mottom „Bruckner's coming home!“ 200 rokov od jeho narodenia fantastickým programom.

  Skladateľ a organista Anton Bruckner, dátum neznámy

  Anton Bruckner

  media_content.tooltip.skipped
  • Dátum narodenia:
   04. septembra 1824 v Ansfeldene, Horné Rakúsko
  • Dátum úmrtia:
   11. októbra 1896 vo Viedni
  • Súrodenci:
   10
  • Miesta Brucknerovho pôsobenia:
   Ansfelden, Bad Ischl, St. Florian, Linec, Viedeň atď.
  • Skomponované symfónie:
   11

  Kto bol Anton Bruckner?

  Bruckner sa narodil do učiteľskej rodiny v hornorakúskom meste Ansfelden a veľmi skoro prišiel do kontaktu s hudbou. Už v mladom veku si urobil skvelé meno ako organový virtuóz a nadchýnal publikum improvizačným talentom.

  Jeho najväčšou vášňou bolo skladanie symfónií, pričom však práve v prípade symfónií musel väčšinu života bojovať o uznanie. Jeho kompozíciám najvyššie viedenské kultúrne kruhy totiž dlho nerozumeli a pohŕdali nimi. Antona Brucknera považovali za tvrdohlavého a excentrického samotára z vidieka.

  Až vo vysokom veku si získal ako symfonik priazeň súčasníkov a dostal množstvo ocenení. Svojím nezvyčajným, no inovatívnym prístupom k skladaniu hudby podnietil ďalší rozvoj symfónie ako žánru, ktorý sa vtedy považoval už za vyčerpaný.

  Jeho tvorba pôsobí dodnes a Anton Bruckner sa považuje za jedného z najvýznamnejších skladateľov svojej doby.

  Život Antona Brucknera v 3 kapitolách

  Skorý talent Antona Brucknera

  Anton Bruckner sa narodil v roku 1824 v Ansfeldene ako najstaršie z 11 detí. Bol synom dedinského učiteľa v Ansfeldene. Keďže učitelia vtedy pomáhali aj ako organisti v kostole, prišiel Bruckner už veľmi skoro do kontaktu s hudbou najmä cirkevnou hudbou. Naučil sa hrať na husliach, klavíri a organe. Už ako 10-ročný sa stal pomocným organistom. Po skorej smrti jeho otca ho matka v 12. rokoch poslala do speváckeho zboru v neďalekom kláštore St. Florian, kde u kláštorného organistu navštevoval hodiny hrania na organe.

  Počas svojho života sa Bruckner sústreďoval predovšetkým na komponovanie a improvizovanú organovú hudbu, čo dokonca povýšil nad svoje učiteľské povolanie, ktorému sa neskôr venoval. Okrem povinností učiteľa a organistu sa od Brucknera totiž očakávalo, že bude pracovať aj na poli a v lese. Svojmu ďalšiemu hudobnému rozvoju sa so zanietením venoval viac ako 30 rokov. 

  Skladateľ a organista Anton Bruckner okolo roku 1875
  media_content.tooltip.skipped

  Hudobná kariéra Antona Brucknera na vzostupe

  Vo veku 31 rokov sa Bruckner odvážil urobiť prvý krok do sveta profesionálnych hudobníkov. V roku 1855 sa mu naskytla príležitosť zúčastniť sa skúšky na pozíciu organistu v lineckom dóme. Najprv s účasťou váhal, no napokon hudobnú ukážku bravúrne zvládol a miesto získal. V roku 1868 zažila premiéru Brucknerova prvá symfónia v lineckej redute. Publikum i kritici boli nadšení. S veľkou motiváciou predstaviť svoje skladby väčšiemu obecenstvu opustil ešte v tom istom roku Linec a odišiel do Viedne. Tam prijal miesto ako profesor teórie hudby a hry na organe na viedenskom konzervatóriu.

  Odvtedy jeho kariéra vystrelila strmo nahor. Bruckner sa stal cisárovým dvorným organistom, neustále komponoval, mnoho rokov učil na konzervatóriu a ako organový virtuóz slávil jeden úspech za druhým. Publikum milovalo jeho improvizačný talent. Hral na veľkých organoch katedrál v Nancy a v Paríži, na svadbe najmladšej dcéry cisára Františka Jozefa I. v Bad Ischli a v Londýne koncertoval pred niekoľkými tisícmi ľudí, ktorí ho oslavovali ako „popstar“.

  Organ v kláštore St.Florian
  media_content.tooltip.skipped

  Anton Bruckner – nepochopený virtuóz

  Brucknerovou vášňou však nebola hra na organe, ale symfónie. Ako hudobný žáner sa však považovali za vyčerpané, pričom zlatým štandardom boli symfónie Ludwiga van Beethovena.

  Za Brucknerovho života sa jeho dlhým a technicky náročným kompozíciám bránili aj Viedenskí filharmonici. Pri uvedení Brucknerovej 3. symfónie vo Viedenskom hudobnom spolku opustila veľká časť obecenstva sálu ešte počas predstavenia.

  Zo strachu pred viedenskými novinármi nechal Anton Bruckner svoje diela hrať mimo Viedne a dokonca požiadal cisára Františka Jozefa I., aby umlčal jeho najväčšieho kritika Eduarda Hanslicka: „Veličenstvo, zakážte, prosím, milostivo Hanslickovi, aby o mne nepekne písal.“

  Až vo veku 60 rokov, 12 rokov po smrti, mu vytúžený prelom priniesla 7. symfónia.

  Anton Bruckner, 1889, olejomaľba, autor: Ferry Beraton
  media_content.tooltip.skipped

  Brucknerova inšpirácia: Dunaj

  „Jeho hudba znie niekedy ako óda na domovinu. A niekedy skoro ako modlitba.“

  Pamätník Antona Brucknera v Linci
  media_content.tooltip.skipped
  Sarah Bruderhoferová, kontrabasistka Brucknerovho orchestra

  „Zatvorte oči,“ hovorí Sarah Bruderhoferová, kontrabasistka súčasného Brucknerovho orchestra v Linci. „Zatvorte oči a potom sa pozorne započúvajte. A buďte trochu trpezliví!“ Bruckner to svojim poslucháčom naozaj neuľahčoval: niekedy znie nevyvážene, inokedy príliš vzletne a občas ako z iného sveta, konštatuje Bruderhoferová. „Ale po chvíli začujete vodu. Jej prúdenie a šum – znie to, akoby ste stáli na brehu Dunaja.“

  Pre kontrabasistku je ľahké pochopiť, aký veľký vplyv mala krajina okolo Dunaja na veľkého symfonika a cirkevného hudobníka Brucknera. Ako hovorí, jeho skladby sú úzko späté s Horným Rakúskom a Dunajom.

  Linci, hlavnom meste spolkovej krajiny Horné Rakúsko, majú hudobníčky ako Sarah Bruderhoferová ku skladateľovi Antonovi Brucknerovi ešte stále veľmi osobitný vzťah. Okrem Brucknerovho orchestra a Medzinárodných Brucknerových slávností sa tu nachádza aj Brucknerov dom – koncertný dom na brehu Dunaja nesúci jeho meno.

   

  To všetko, samozrejme, súvisí s Brucknerovým významom pre klasickú hudbu – ale aj s jeho láskou k domovine na Dunaji. Skladateľ sa totiž necítil nikdy veľmi dobre uprostred ruchu veľkomesta, akým bola Viedeň, kde neskôr žil a vyučoval. Jeho hudba bola inšpirovaná krajinou pri Dunaji v Hornom Rakúsku – najmä tichými lesmi a malými dedinami – ako aj samotným Dunajom, ktorý bol striedavo pokojnou a búrlivou riekou. Brucknerove diela nesú stopy autorovho spojenia s prírodou a tichom, ktoré v nej nachádzal. Niekedy možno z jeho hudby ucítiť závan večnosti – večnosti, akú asi cítil na prechádzkach alebo počas chvíľ plných ticha na brehu Dunaja.

  Brucknerov dom, Linec / Brucknerhaus
  media_content.tooltip.skipped

  Anton Bruckner ako excentrický romantik

  O Antonovi Brucknerovi koluje veľa podivuhodných príbehov, pričom iba niektoré z nich sú čiastočne doložené. Hovorí sa, že rozprával veľmi výrazným nárečím a trpel nutkaním všetko počítať. Toto nutkanie sa malo prejavovať nielen v počítaní okien a schodov, ale aj v presnom periodickom číslovaní taktov mnohých z jeho partitúr.

  Obľúbenou témou rozhovorov boli Brucknerove početné návrhy na sobáš adresované oveľa mladším ženám. Až deväť ráz mal jednu dámu požiadať o ruku, no ona zakaždým odmietla. Pri jednej večeri mu údajne jedna dáma, ktorá dúfala, že jej Bruckner bude venovať viac pozornosti, povedala: „Ale veľavážený pán profesor, veď vy ma takmer ani nepoctíte pohľadom […]. A pritom som sa na vašu počesť mimoriadne skrášlila a obliekla si svoje najnovšie šaty!“ Bruckner jej vraj v rozpakoch odvetil: „Ach, moja milá slečna, kvôli mne si ste predsa nemuseli obliecť vôbec nič!“

  Anton Bruckner zostával „vidiečanom“ a za 18 rokov sa vôbec neusiloval zapadnúť medzi viedenské meštianstvo. Od „lepšej spoločnosti“ ho odlišovali najmä jeho silný dialekt a dokonca aj oblečenie. Ako skladateľ nasledoval svoju vnútornú túžbu po kreatívnej tvorbe a pridŕžal sa svojho pôvodu – často ako samotár. Možno to bolo dôvodom, prečo Anton Bruckner dokázal vytvoriť niečo úplne nové a mimoriadne a posunúť symfóniu ako žáner ešte o niečo ďalej.

  Rozárium, Baden bei Wien
  media_content.tooltip.skipped

  „Jeho singulárna hudba svedčí o pohľade avantgardne tvoriaceho umelca, ktorý počuje tóny budúcnosti. Bruckner nebol výlučne ani tradicionalista, ani avantgardista – bol oboje.“

  Mag. Norbert Trawöger
  media_content.tooltip.skipped
  Norbert Trawöger, umelecký riaditeľ Brucknerovho orchestra v Linci

  Anton Bruckner a jeho neskorá pocta

  Hoci sa počas celého svojho života odmietal prispôsobiť, túžil Anton Bruckner predsa po uznaní a stále si žiadal písomné odporúčania. Vytúženej oficiálnej pocty ako profesorovi a hudobníkovi sa mu napokon dostalo až takmer vo veku 60 rokov.

  V roku 1886 mu cisár František Jozef I. udelil rytiersky kríž Rádu Františka Jozefa. Panovník financoval aj uvedenie jeho 3. a 8. symfónie a poskytol mu umelecké štipendium. V roku 1895 dostal Bruckner kvôli svojim ťažkostiam s chôdzou bezplatný prízemný byt vo vedľajšej budove Horného Belvedéru. Tu strávil posledných 15 mesiacov života a intenzívne pracoval na záverečnej vete svojej 9. symfónie – ktorá však zostala nedokončená.

  Dňa 11. októbra 1896 zomrel Anton Bruckner vo veku 72 rokov na ochorenie srdca. Podľa svojho testamentu bol pochovaný pod organom v kláštornom kostole St. Florian v Hornom Rakúsku.

  Anton Bruckner sa radí k najdôležitejším inovátorom klasickej hudby a jeho vplyv siaha ďaleko do 20. storočia.

  „Jeho singulárna hudba svedčí o pohľade avantgardne tvoriaceho umelca, ktorý počuje tóny budúcnosti. Bruckner nebol výlučne ani tradicionalista, ani avantgardista – bol oboje.“

  Mag. Norbert Trawöger
  media_content.tooltip.skipped
  Norbert Trawöger, umelecký riaditeľ Brucknerovho orchestra v Linci
  Soccer ball in front of a soccer goal

  Hört selbst:

  media_content.tooltip.skipped

  Anton Bruckner – rocková hviezda po smrti?

  Hit „Seven Nation Army“ od kapely White Stripes je známy na celom svete. Nájdete ho na každom zozname hraných rockových piesní a pri mnohých európskych futbalových zápasoch sa ozýva celým štadiónom. No iba málokto vie, že výrazná krátka melódia (tzv. riff) pochádza z monumentálnej 5. symfónie Antona Brucknera.

   

  Skupina belgických fanúšikov raz priniesla túto pesničku na štadión na triumfálny zápas belgického mužstva a odvtedy je Brucknerova melódia súčasťou európskeho futbalového sveta.

  Šesť užitočných informácií o Antonovi Brucknerovi

  NAJ podujatia Brucknerovho roka 2024: javiskom Brucknerových diel bude celé Horné Rakúsko

  V roku 2024 bude Horné Rakúsko oslavovať narodeniny svojho najvplyvnejšieho skladateľa Antona Brucknera.

   

  Brucknerov dom v Linci má v roku 2024 hneď dvojnásobný dôvod na oslavu: 200. narodeniny Antona Brucknera, po ktorom bol pomenovaný, a 50. rokov od svojho založenia.

  •             Brucknerov dom, Linec / Brucknerhaus
   media_content.tooltip.skipped

   Novoročný koncert s Brucknerovým orchestrom z Lincu

   Dňa 1. januára 2024 sa Brucknerov rok začne tradičným novoročným koncertom Brucknerovho orchestra v Brucknerovom dome v Linci.
   Otvorenie „ab2024“ (ab = Anton Bruckner)
  •             Bruckner_05_Brucknerhaus©Linz Tourismus_Robert Maybach.jpg / Brucknerhaus
   media_content.tooltip.skipped

   Zubin Mehta a Viedenskí filharmonici

   Na slávnostnom koncerte dňa 23. marca 2024 pri príležitosti 50-ročného jubilea Brucknerovho domu v Linci zahrajú Viedenskí filharmonici Brucknerovu 7. symfóniu.
   Jubileum Brucknerovho domu
  •             Salinen Austria, pohľad na solivar v Ebensee
   media_content.tooltip.skipped

   Brucknerova soľ

   Dňa 15. júna vystúpia mnohé spevácke zbory z Horného Rakúska spolu s Brucknerovým orchestrom z Lincu v soľnej bani v Ebensee.
   Bruckner v bani
  •             Bazilika St.Florian / St. Florian
   media_content.tooltip.skipped

   Brucknerove dni v Bazilike St. Florian

   Okrem koncertov a noci organovej hudby sa Brucknerove dni v Bazilike St. Florian, ktoré sa konajú každoročne počas tretieho augustového týždňa, venujú jeho nedokončenej 9. symfónii a posledným fragmentom.
   Kláštorná bazilika St. Florian
  •             Brucknerov dom v Linci / Brucknerhaus
   media_content.tooltip.skipped

   Brucknerove symfónie s originálnym zvukom

   Na jeseň si po prvýkrát môžete vypočuť všetky symfónie v pôvodnom znení – na nástrojoch vyrobených tradičným spôsobom.
   Objaviteľská cesta na 11 koncertoch
  •             Brucknerov dom, nábrežie Dunaja / Brucknerhaus
   media_content.tooltip.skipped

   Pozoruhodný pán Bruckner

   Herci a sláčikové kvinteto sa vyberú hľadať odpovede na otázky o Brucknerovom živote a narazia na nejedno prekvapenie.
   Bábkové divadlo o Brucknerovom živote
  •             Ars Electronica Center / Ars Electronica Centre
   media_content.tooltip.skipped

   Being Anton

   V lineckom Ars Electronica Center spoznajú návštevníci Brucknerovu hudbu a spôsob myslenia na výstave s interaktívnou zvukovou miestnosťou.
   Zvukové zážitky v Deep Space 8K
  •             Pamätník Antona Brucknera v Linci
   media_content.tooltip.skipped

   Bruckner forever!

   Výstava približuje život Antona Brucknera, pričom prináša nové perspektívy a korelácie. 
   Hudobný génius medzi odmietnutím a uznaním
  •             Brucknerov dom
   media_content.tooltip.skipped

   Bruckner – pravý a nefalšovaný!

   Brucknerov orchester v Linci a jeho vedúci dirigent Markus Poschner predstavia Brucknerovu 3. a 6. symfóniu.
   Markus Poschner a Brucknerov orchester v Linci

  Deväť zábavných faktov o Antonovi Brucknerovi

  •         Pivovar Hofstetten, biopivo z regiónu Mühlviertel
   media_content.tooltip.skipped

   V pohostinstve vypil Anton Bruckner zvyčajne tri litre piva denne.

  •         Údené mäso v biokvalite
   media_content.tooltip.skipped

   Anton Bruckner miloval varené údené mäso s knedľou.

  •         St. Florian Sängerknaben / St. Florian
   media_content.tooltip.skipped

   Za Brucknerových čias spievali v zbore v kláštore St. Florian traja chlapci, dnes ich je viac ako 40.

  •         Anton Bruckner, 1889, olejomaľba, autor: Ferry Beraton
   media_content.tooltip.skipped

   Anton Bruckner mal 10 súrodencov, z ktorých sa iba štyria dožili dospelosti.

  •         Rozárium, Baden bei Wien
   media_content.tooltip.skipped

   Vo veku 72 rokov vyslovil Bruckner poslednú zo svojich mnohých žiadostí o ruku.

  •         Krajinské divadlo, hudobné divadlo v Linci
   media_content.tooltip.skipped

   V Lipsku a Mníchove sa jeho diela stretávajú s väčším potleskom ako v Rakúsku.

  •         Označenie ulice "Brucknerstraße"
   media_content.tooltip.skipped

   V Hornom Rakúsku je po Antonovi Brucknerovi pomenovaných 60 ulíc, námestí a chodníkov.

  •         Skladateľ a organista Anton Bruckner okolo roku 1875
   media_content.tooltip.skipped

   V roku 1880 odcestoval Anton Bruckner do Švajčiarska – bola to jeho jediná dovolenka za celý život.

  •         Pamätná tabuľa Antona Brucknera
   media_content.tooltip.skipped

   Riff z hitu „Seven Nation Army“ od kapely White Stripes pochádza z 5. symfónie Antona Brucknera.

  Po stopách Antona Brucknera

  Ansfelden

  Rodný dom a Múzeum Antona Brucknera

  V rodnom dome, niekdajšej budove školy, kde žila celá rodina a jeho otec pracoval ako učiteľ, predstavuje Múzeum Antona Brucknera od roku 2014 jeho život a tvorbu. Vystavené sú predmety ako cylinder, vesta, dirigentská palička, stojan pod organ a dokonca originálny klavichord Antona Brucknera. Pozrieť si môžete aj divadelné oznámenie, notovú osnovu a obrázky miest, ktoré ovplyvnili jeho život.

  Turistický symfonický chodník Antona Brucknera vedie od jeho rodného domu cez polia, lúky a lesnaté kopce až do obce St. Florian, kde sa nachádza posledné miesto odpočinku tohto veľkého skladateľa.

  Múzeum Antona Brucknera v Ansfeldene
  media_content.tooltip.skipped

  St. Florian

  Brucknerov organ

  V augustiniánskom kláštore St.Florian strávil Anton Bruckner celkovo 13 rokov, ktoré ho rozhodujúcim spôsobom formovali – najprv ako člen chlapčenského speváckeho zboru a potom ako učiteľ a organista. Kláštorný organ pochádza zo 17. storočia a hral na ňom aj samotný Anton Bruckner. Stojan organa sa dnes nachádza v Brucknerovom rodnom dome v Ansfeldene.

  Ako si to želal vo svojom testamente, bol Bruckner pochovaný pod organom v kláštornom kostole St. Florian.

  Organ v kláštore St.Florian
  media_content.tooltip.skipped

  Linec

  Brucknerovo schodište a originálny Brucknerov organ

  Jediný originálny nástroj, na ktorom hral Anton Bruckner a ktorý sa zachoval dodnes, je organ Starom dóme v Linci, kde sa aj v súčasnosti pravidelne konajú organové koncerty.

  Ďalšou pozoruhodnou atrakciou v dóme je Brucknerovo schodište – výstup po schodoch k organu, po ktorých Bruckner ako dómový organista a organista mestskej farnosti viackrát denne vyšiel hore a dole. K organu vedie celkovo 58 schodov.

  Hlavné námestie, Trojičný stĺp, radnica, Alter Dom, Jezuitský kostol
  media_content.tooltip.skipped

  Linec

  Súkromná univerzita Antona Brucknera

  Hudobná výchova v Linci má viac ako 200-ročnú tradíciu. Súkromná univerzita Antona Brucknera bola pôvodne zriadená v roku 1823 ako spevácka škola. V roku 1863 mal Anton Bruckner možnosť prevziať vedenie hudobnej školy, ale rokovania sa skončili bezvýsledne.

  Dnes môžu návštevníci spoznať Súkromnú univerzitu Antona Brucknera pri rôznych podujatiach, ako sú klasické koncerty komornej hudby, orchestrálne koncerty, predstavenia hudobného divadla, tanečné a herecké vystúpenia či diskusie.

  Nová univerzitná budova stojí od jesene 2015 na vrchu Pöstlingberg a pod jednou strechou ponúka priestory všetkým študijným smerom. Architektonicky pozoruhodná novostavba, ktorá má pripomínať hudobný nástroj, slúži ako celkom jasne definovaný „rezonančný priestor pre umenie“.

  Súkromná univerzita Antona Bruckner, nová budova
  media_content.tooltip.skipped
  Brucknerov dom, nábrežie Dunaja / Brucknerhaus
  media_content.tooltip.skipped

  Linec

  Brucknerov dom

  Koncertný dom priamo na brehu Dunaja určuje v obraze mesta Linec nový, moderný smer. Stavba vás zaujme ľahučkou, nadčasovou architektúrou a akustika vo vnútri je snom každého hudobníka. Brucknerov dom v Linci patrí k najznámejším koncertným sálam na svete. Ako sa pri otváracom ceremoniáli vyjadril Herbert von Karajan, je hudba v týchto priestoroch „zážitkom opojnej krásy,“.

  Brucknerov dom je každý rok miestom konania Medzinárodných Brucknerových slávností v Linci, ktoré môžete navštíviť od 4. septembra do dňa úmrtia skladateľa 11. októbra. V Brucknerovom dome tiež pravidelne koncertuje Brucknerov orchester, ktorý prináša hudobnú interpretáciu skladateľových diel s charakteristickými hornorakúskymi melódiami.

  Interiér kaplnky vo viedenskom Hofburgu
  media_content.tooltip.skipped

  Viedeň

  Viedenská dvorná hudobná kapela

  Johann Herbeck, dvorný kapelník vo Viedni, bol jedným z najväčších podporovateľov Antona Brucknera. Dňa 10. februára 1867 prvý raz dirigoval jednu z jeho omší pred Viedenskou dvornou kapelou v Hofburgu.

  Naliehavý duchovný odkaz a hudobná štruktúra veľmi rýchlo priniesli skladbe uznanie. Táto premiéra sa stala míľnikom v Brucknerovej kariére a prispela k upevneniu jeho skladateľského renomé. Omša je dodnes známa svojím hlbokým emocionálnym výrazom. Pozitívny ohlas na toto predstavenie viedol k tomu, že cisársky a kráľovský dvorný úrad poveril Brucknera skomponovaním ďalšieho diela: omše f mol.

  Horný Belvedér Viedeň, pohľad zvonka na jazierko
  media_content.tooltip.skipped

  Viedeň

  Kustodenstöckl v Belvedéri

  Ku koncu života zápasil Anton Bruckner čoraz viac s ťažkosťami pri chôdzi, ktoré mu sťažovali výstup po schodoch. Vtedy ho podporil cisár František Jozef I., keď mu poskytol byt v tzv. časti Kustodenstöckl vo vedľajšej budove Horného Belvedéru vo Viedni. V tomto byte strávil Anton Bruckner – ešte stále komponujúc – posledný rok života až 11. októbra 1896, kedy podľahol ochoreniu srdca.

  Námestie Karlsplatz s kostolom Karlskirche a stanicou od Otta Wagnera
  media_content.tooltip.skipped

  Viedeň

  Kostol Karlskirche

  Ostatky Antona Brucknera boli uložené v kostole Karlskirche a na poslednej rozlúčke sa zúčastnil celý viedenský hudobný svet. Dnes túto udalosť pripomína pamätná tabuľa.

  Z kostola Karlskirche previezli jeho truhlu na stanicu Westbahnhof, odkiaľ bola vlakom prepravená do obce St. Florian. Tu, pod organom v kláštornom kostole, našiel Anton Bruckner miesto svojho posledného odpočinku, ako si to želal v poslednej vôli.

  media_content.tooltip.skipped

  Pôsobiská Antona Brucknera

  media_content.tooltip.skipped

  Mohlo by vás tiež zaujímať.

  • Hlavné mesto kultúry Bad Ischl Salzkammergut 2024

   Bad Ischl a región Salzkammergut pod mottom „Kultúra ako nová soľ“ hrdo predstavia svoju kultúru a modernú diverzitu. 

   Hlavné mesto kultúry 2024
     Salzkammergut - Bad Ischl / Bad Ischl
   media_content.tooltip.skipped
  • Linz

   Linz je nabitý energiou a otvorený novým prúdom. Tak získalo toto mesto na Dunaji vďaka zaujímavým projektom už oddávna dobré meno ako mesto kultúry a avantgardy.

   Linz, hlavné mesto Horného Rakúska
     Pohľad na Dunaj v Linci
   media_content.tooltip.skipped
  • Horné Rakúsko

   Rozmanitosť Horného Rakúska možno vidieť v pôvabných regiónoch, ako je malebná oblasť Salzkammergut, drsná granitová vysočina oblasti Mühlviertel, alebo na históriu bohatá oblasť Donautal.

   Čítať viac
     Turistika pri meandri Schlögener Donauschlinge v Hornom Rakúsku
   media_content.tooltip.skipped
  • Viedeň

   Vďaka nádherným stavbám zo všetkých období ako napr. Dóm sv. Štefana, alebo zámkom a palácom z čias Habsburgovcov, vytvára Viedeň neporušený historický obraz mesta ako žiadne iné veľkomesto. Viedeň je však aj hlavným mestom hudby a kultúry.

   Viedeň, hlavné mesto Rakúska
     Viedeň
   media_content.tooltip.skipped
  media_content.tooltip.skipped