hľadať
  • Franz Liszt
   media_content.tooltip.skipped

  Franz Liszt: od kométy po rapsódiu

  Klavirista a hudobný skladateľ Franz Liszt (1811–1886), ktorý sa narodil v burgenlandskom Raidingu, bol výnimočnou osobnosťou s oslnivou kariérou.

  Svetoznámy klavirista Lang Lang označil Franza Liszta za svojho absolútne najobľúbenejšieho skladateľa. V kreslenom filme „Tom a Jerry“ hrá kocúr na „Madness concert“ Uhorskú rapsódiu č. 2. Malého Langa Langa údajne tak nadchli hra na klavíri, rapsódia a Liszt, že to spečatilo jeho svetovú kariéru klavírnej hviezdy. V roku 1811 v romantickom Raidingu by si určite nikto ani len nepomyslel, že takmer o 200 rokov neskôr prinesú dve postavičky z kresleného filmu – a síce myš a kocúr vo fraku – melódiu Uhorskej rapsódie až do čínskeho Mandžuska, domova Langa Langa.

  Rodný dom Franza Liszta
  media_content.tooltip.skipped

  Kométa nad Raidingom: zrod génia

  Na jeseň roku 1811 sa na oblohe nad cisársko-kráľovskou monarchiou Rakúsko-Uhorska objavila kométa. Pri pohľade na kométu nad Raidingom predpovedala veštkyňa Lisztovým rodičom, že sa im narodí génius. Jediné dieťa manželov Adama a Marie Anny teda uzrelo svetlo sveta pod veľmi dobrou hviezdou a veštkyňa od kočovníkov mala mať pravdu: Liszt sa stal hudobným skladateľom, hudobníkom, spisovateľom, svetským duchovným, učencom, riaditeľom orchestra a divadla, dirigentom a klaviristom. Okrem toho mal výrazný scénický talent: jeho svojrázny a temperamentný štýl, v akom sa prezentoval pri krídle, sa zapísal do dejín hudby.

  Zázračný chlapec z Raidingu

  Detstvo v rodnom Raidingu formovalo Lisztov vzťah k hudbe, jeho neskoršie diela i celú tvorbu. Do veľkej miery je to možné pripísať podpore a zápalu jeho otca Adama, ktorý si napísal do denníka túto vetu: „Ty uskutočníš onen umelecký ideál, ktorého márnemu kúzlu podľahla moja mladosť.“ Lisztov otec bol veľmi ambiciózny a chcel, aby jeho syn dosiahol viac ako on sám – možno z neho chcel mať druhého Mozarta. Adam Liszt bol „iba“ čelista v letnom orchestre kniežacej rodiny Esterházyovcov pod vedením Josefa Haydna. Za účelom vzdelávania svojho zázračného dieťaťa pozval do Raidingu najlepších učiteľov klavíra. Mladý Franz Liszt študoval v nemčine a francúzštine – teda v jazykoch oboch vtedajších veľkých „kultúrnych národov“.

  Raiding v dnešnom Burgenlande, vtedajšom západnom Uhorsku, bol inšpiráciou a živnou pôdou dvoch úplne protichodných hudobných smerov: na jednej strane sa malý Franz veľmi skoro dostal do kontaktu s klasickou, nemeckou náboženskou hudbou, na druhej strane bol vystavený vplyvu ohnivých panónskych autochtónnych melódií. Celý život sa venoval reforme náboženskej hudby, ktorú úspešne zavŕšil krátko pred smrťou. Hudba, ktorú do jeho rodiska prinášali kočujúci Sinti a Rómovia, však jeho tvorbu ovplyvnila tak intenzívne, že Liszta počas života označovali ako „čarodejníka za klavírom“.

  Liszt: od popstar cez Lisztomániu po hlbokú vieru

  • Ak by sme dnes viedli interview s Lisztom, pravdepodobne by o sebe povedal, že v jeho tele sídli rozpoltená duša: jedna jej časť sa upísala Sintom a Rómom, druhá františkánom. Lisztovi súčasníci ho opisovali ako „múdreho a zároveň naivného, ale aj ako prudkého, dynamického a nevyspytateľného no napriek tomu noblesného“. Jeho fenomenálne úspechy mu závidel nejeden vtedajší kolega z umeleckých kruhov.

   Od zázračného chlapca k popstar
   Liszt bol ozajstnou popstar svojej doby, vždy oslavovanou fanúšikmi a obdivovateľmi: keď hral Liszt, tlačili sa fanúšičky na javisko, obliehali koncertné domy a nezriedka upadali do bezvedomia. Liszt vedel veľmi dobre, čo robí: jeho vystúpenia boli naplánované a zinscenované do najmenších detailov. Podobne ako dnešné hudobné hviezdy hosťoval na svojich turné v najvýznamnejších koncertných sieňach južnej a strednej Európy ba dokonca i v Konštantínopole, Petrohrade a Moskve.

   Liszt vždy cestoval so svojimi spolupracovníkmi a dvomi klavírnymi krídlami. Logistika turné a ciest po Európe musela byť teda nemalou finančnou výzvou. Lisztove príjmy môžeme porovnávať síce s gážami dnešných renomovaných hudobníkov, no vysoké náklady na logistiku a výdavky na cesty po Európe spôsobovali aj nedostatok peňazí. Môžeme sa však oprávnene nazdávať, že „priekopníkmi“ masovej hystérie medzi fanúšikmi neboli Beatles, Elton John či Elvis Presley, ale už pred 200 rokmi Franz Liszt - „dieťa kométy“ a „čarodejník za klavírom“.

  • Miláčik žien a mecén

   Nie je prekvapením, že veľký majster bol obletovaným miláčikom žien a udržiaval vášnivé vzťahy so vzdelanými a inteligentnými dámami z európskej aristokracie. Dcéra Cosima zo vzťahu s grófkou Marie d’Agoult sa neskôr vydala za Richarda Wagnera, ktorého Liszt sko svokor štedro podporoval. Svojho vplyvného manžela chcela pre sobáš s Lisztom opustiť aj kňažná Caroline Saynová-Wittgensteinová. Manželstvu medzi ňou a svetoznámym hudobníkom zabránilo napokon iba vatikánske veto.

   Liszt zažíval však aj veľké krízy a skľúčenosť. Ako veriaci človek nachádzal pokoj a útočisko v kresťanskej viere, ktorá ho sprevádzala už od detstva v Raidingu. Vo vyššom veku mu bola udelená nižšia hodnosť svetského duchovného. Ako mecén podporoval hudobné dianie, vyučoval a ako predseda Uhorskej hudobnej akadémie plnil i mnohé ďalšie významné funkcie.

   Lisztománia
   Autorom pojmu „Lisztománia“ je sám veľký Heinrich Heine, ktorý v roku 1840 ako fejtonista a parížsky korešpondent písal pre noviny Allgemeine Zeitung. Fenoménu hystérie okolo vystúpení Franza Liszta tak dal výstižné meno. Čo však bolo také výnimočné na Lisztovi a jeho takmer „diabolskej“ hre na klavír?

  • Liszt si očividne už ako dieťa vytvoril vlastný štýl hry na klavír. Carl Czerny, jeden z jeho prvých učiteľov hudby, so záujmom zdokumentoval „nový, pohnutý“ spôsob prednesu. Liszt bol temperamentný šoumen za klavírom. Dedičstvo, ktoré zanechal hudobnému svetu, spočíva v inovatívnom interpretovaní hrania a oživení kláves klavírneho krídla. Štýl jeho hry na klavír odzrkadľujú i karikatúry vtedajšej doby: tieto kolorované kresby sú dodnes hodnotnými umeleckými dielami a svedkami z obdobia početných Lisztových vystúpení. Lisztománia sa skončila v roku 1848 – po 9 rokoch nepretržitého koncertného turné. V 36 rokoch bol Liszt už vyčerpaný zo slávy a vystupovania. Začalo sa nové obdobie jeho tvorby. Liszt sa stal majstrom orchestra a dvorným kapelníkom vo Weimare. Stretnutie s Richardom Wagnerom položilo základy blízkeho priateľstva medzi obidvoma hudobníkmi, ktoré však ukončil vzťah Wagnera a Lisztovej dcéry Cosimy. Liszt sa venoval „symfonickým básňam“ a jeho vzťah k viere vyjadril vo svojich kompozíciách. Liszt žil striedavo v Ríme a vo Weimare, kde vyučoval mnohých žiakov. Okrem toho sa zdržiaval v Budapešti, kde sa v roku 1875 stal predsedom novej hudobnej akadémie. Osudový pád na schodisku v jeho weimarskom dome viedol k dlhotrvajúcim zdravotným problémom. Liszt navštívil i svoju dcéru Cosimu v Bayreuthe, ktorá po smrti manžela Richarda Wagnera prevzala vedenie hudobných slávností. Liszt zomrel na následky zápalu pľúc 31. júla 1886 a je pochovaný na cintoríne v Bayreuthe.

  Liszt bol istotne jedným z hudobných velikánov, ktorému sa za života dostalo maximálnej pozornosti. Zázračné dieťa z Raidingu sa preslávilo na celom svete. Podpora pre jeho hudobné nadanie od raného veku sa vyplatila. Už ako 7-ročný poznal a vedel písať noty a ako 9-ročný po prvý raz vystupoval na oficiálnom klavírnom koncerte u kniežaťa Esterházyho v Prešporku, kde nadchol svojich poslucháčov. Noviny o tom priniesli túto správu:

  Dôležité životné míľniky

  • Lisztovými učiteľmi po presťahovaní do Viedne boli Czerny a Salieri. Už čoskoro však odišiel do Paríža, kde sa mu dostalo ďalšieho excelentného vzdelania. Vystúpenia vo vysokopostavených kruhoch Liszta rýchlo preslávili. „Zázračný chlapec“ z Raidingu viackrát cestoval aj do Anglicka – po predstavení na Windsor Castle ho oslovovali už len „Master Liszt“.

  • Nasledovalo ťažké obdobie prvých neúspechov, ktoré Liszta uvrhli do hlbokej životnej krízy. Niektoré jeho diela vrátane jednej opery publikum neprijalo. Zopár stroskotaných ľúbostných vzťahov dovŕšilo Lisztove pochybnosti o sebe samom. Vo zvýšenej miere sa preto zaoberal náboženskými a sociálnymi otázkami a venoval veľa času náboženskej hudbe.

  • K tvorbe a komponovaniu sa Liszt vrátil pod vplyvom rýchleho vývoja ostatných hudobných kolegov najmä Paganiniho. Ľúbostné aféry s dámami z najvyššej spoločnosti, ako aj cestovanie po Európe prispeli k jeho vrcholným umeleckým výkonom. Takmer bez prestávky a ako posadnutý podnikal tento klavírny génius turné po mnohých krajinách, kde jeho kúzlu podliehali tisícky ľudí. Zrodila sa Lisztománia.

  • Ďalšie zastávky v jeho živote v mestách Weimar, Budapešť a Rím obohacovali jeho tvorbu. Ako svetský duchovný trávil veľa času reformovaním náboženskej hudby. Liszt zomrel v roku 1886 na zápal pľúc v Bayreuthe, kde chcel pomôcť svojej dcére Cosime Wagnerovej s prípravami hudobných slávností.

  Franz Liszt

  Franz Liszt

  media_content.tooltip.skipped
  • Dátum narodenia:
   22. 10. 1811, Raiding
  • Dátum úmrtia:
   31. 7. 1886, Bayreuth
  • Slávni učitelia hudby:
   Carl Czerny, Antonio Salieri
  • Diela:
   703 hudobných diel vrátane 1 opery
  • Niektoré vyznamenania udelené za života (okrem všetkých umeleckých ocenení):
   prijatie do uhorského šľachtického stavu, prijatie do rakúskeho šľachtického stavu, hodnosť veliteľa francúzskej Čestnej légie za vlády Napoleona III.
  • Dlhodobé vzťahy:
   grófka Marie d’Agoult (matka jeho troch detí vrátane Cosimy Wagnerovej), kňažná Caroline Saynová-Wittgensteinová
  • Vzory:
   Paganini, Mozart, Haydn, di Lasso, Bach, Händel
  • Priatelia z umeleckých kruhov:
   Berlioz, Hugo, Weber, Wagner, Chopin, Mendelssohn, Schumann

  O umelcovi

  Franz Liszt sa narodil 22. októbra 1811 v Raidingu, malej obci v Burgenlande blízko dnešných hraníc s Maďarskom. V časoch rakúsko-uhorskej monarchie patril Burgenland k Uhorsku ako jednej z korunných krajín, súčasťou Rakúska sa stal až v roku 1921. Lisztova rodina mala nemecký pôvod, takže aj on bol vychovávaný a vzdelával sa po nemecky. Prvých 11 rokov svojho života strávil Liszt v Raidingu, potom sa rodina presťahovala do Viedne.

  Raiding leží v malebnom strednom Burgenlande, kraji „frankovky modrej“. Súhra panónskej kultúrnej krajiny a tradičného života na dedine ovplyvňovali Liszta celý život a inšpirovali jeho tvorbu.

  V údolí potoka Raidingbach si môžete nielen vychutnať vynikajúcu frankovku modrú, šíru kultúrnu krajinu a karmínovo červené západy slnka, ale aj podniknúť krátke túry a výlety do susedných obcí na bicykli alebo pešo.

  Na pamiatku Franza Liszta bol jeho rodný dom – stavba z obdobia raného baroka patriaca k majeru kniežaťa Esterházyho – prebudovaný na „Lisztov dom“, v ktorom sa nachádza múzeum o jeho živote a diele.

  Hneď vedľa Lisztovho rodného domu vzniklo v roku 2006 „Lisztovo centrum v Raidingu“ s koncertným domom, kde sa koná svetoznámy „Lisztov festival v Raidingu“, ako aj rôzne série koncertov niekoľko raz ročne.

  V Raidingu nájdete aj zážitkový chodník „liszt.life-Erlebnisweg“, ktorý vedie po stopách Franza Liszta v jeho rodisku. Náučný chodník si vás získa ukážkami hudobných diel, príbehmi z Lisztovho života a zaujímavými informáciami o živote v minulosti.

  Po stopách Franza Liszta

  Image not found

  Lisztovo centrum v Raidingu

  Čítať ďalej
  • Lisztovo centrum
   media_content.tooltip.skipped

   Lisztov festival

  • Image not found

   Lisztov dom v Raidingu

  • Rodný dom Franza Liszta
   media_content.tooltip.skipped

   Raiding

  Mohlo by Vás zaujímať...

  •             Na cisárskom dvore, Múzeum cisárovnej Sissi
   media_content.tooltip.skipped

   Po stopách známych osobností

   Preniesť sa do života známych osobností, pátrať po ich myšlienkach a ideách – na to sa nájde v Rakúsku mnoho príležitostí. Tu ponúkame krátky výber zaujímavých miest, ktoré ovanul duch géniov.
   Čítať viac
  •             Sadni vrt z vrtnicami (Gustav Klimt, 1912)
   media_content.tooltip.skipped

   Gustav Klimt miloval ženy, umenie a jazero Attersee

   Pri jazere Attersee v regióne Salzkammergut našiel maliar Gustav Klimt pokoj a inšpiráciu. Vznikli tam mnohé z jeho krajinomalieb s kvetinovým námetom.
   Maliar Gustav Klimt
  media_content.tooltip.skipped